Saturday, December 11, 2010

Bestyrda Assange-anklagelserna i kriget mot Wikileaks OCH yttrandefrihet

Wikileaks framtid tystar man ej, bara för makthavarna lyckas avstänga dagens servrar. Wikileaks budskap skall överleva, även om bestyrda osanningar skulle lyckas deformera bilden av sitt främsta flaggskepps Piratkapten. Även med det ultimata syftet att undanröja denne fysiskt. Detta är inte bara krig mot yttrandefrihet. Detta är politisk terrorism mot oss alla. Och det är vi som skall segra!

[Uppdatering 14 Dec. Professors blogg är på resande fot medan väntar med stort intresse utvecklingen i London avseende Assange-fallet. En kommentar om det publiceras här 15/12. Här nedanför min senaste publicerade kommentar i ämnet]

Det mest uppenbarliga i det intressanta inlägget ”Sverige bör fördöma USA:s övertramp” (yttrandefrihet och Wikileaks informationsflöde) författat av moderat skribenterna Karl Sigfrid och Mary X Jensen (Svenska dagbladet 11/12) är det som inte skrevs. Nämligen, det övertrampet åstadkommits mot Wikileaks av Sverige självt.


Författarna har förvisso rätt när de tolkar attacker mot Wikileaks existens som ett angrepp mot yttrandefrihet. Emellertid, det går definitivt inte - som den svenska tesen har i övrigt försökt att framföra till offentligheten - att skilda å ena sidan Sveriges rättsliga åtgärder mot Assange och åt andra sidan positionerna gentemot Wikileaks.

Detta är lätt att iakttaga när man exempelviss följer tidtabellen (tidpunkterna) till turerna omkring anklagelserna mot Assange. Att till exempelvis dröja med den ”slutliga” kallelsen för Assange tills Wikileaks dokument skulle internationellt lanseras. 

Dock man kan förstå det svenska etablissemangets indignation gentemot Assange, och som skulle förklara hämnden därtill, bilden som framkommer internationellt – inte bara i Italienska media - är delvis det underställda beteendet av Sveriges regering i samband med USA:s intressen (exempelvis det som Assange har exponerats om det hemliga samarbetet med USA) men framförallt det ohederliga agerandet av vissa svenska officiella institutioner och kända socialdemokrat politiker i samband med de fabricerade anklagelserna mot Assange. 

Enligt de allra flesta bedömningar som internationellt publicerades framstår Sverige som en uppenbarlig exekutor av USA:s design gentemot Assange, särskilt genom att förbereda - genom de till synes överdrivna anklagelser och den följaktigen arrestering i London - det juridiska spelet för en utlämning till USA. Där i USA är Assange terrorist eller/och spion anklagad av politiker i partiet motsvarande den seriösa svenska högern – med moderaterna i spetsen.

Till ovan läggs den högt publicerade lanseringen i det svenska etablissemangets media av de alternativa initiativen till Wikileaks som nu annonseras. I nästan samtliga av dessa media rapporter som påstås avser att ”granska Wikileaks”,det som istället framförs i prima grad är en öppen smutskastning gentemot Assange själv, hans påstådda arbetsmetoder, personliga negativa attribut, etc. 

Således, det framstår som inexakt, och ”orrättvis”, att endast tillskriva USA genomförandet av hela manövern för att tysta ner Wikileaks. Sverige är istället som i konkret mest driver den kamp som avser att skada Wikileaks och hellre ser att dess grundare försvinner.

Om denna principiella aspekt – att kriget mot Wikileaks är en ren massaker mot yttrandefriheten - har författarna helt rätt. Däremot, en tillika graverande åtgärd som borde också har nämns, är det desinformations korståg som de svenska media för i etablissemangets krig mot Wikileaks. Detta aventyras att tolkas också som en del av psykologiska kriget mot frihetsinformation. 

Wikileaks framtid tystar man ej, bara för makthavarna lyckas avstänga dagens servrar. Wikileaks budskap skall överleva, även om bestyrda osanningar lyckas deformera karaktären av sitt främsta flaggskepps Piratkapten. Även med det ultimata syftet att undanröja denne fysiskt. Detta är inte bara krig mot yttrandefrihet. Detta är politisk terrorism mot oss alla. Och det är vi som skall segra.

Ytterligare, jamför man officiellt Assange med terroristen Bin Laden – just på grund av det arbete Assange med sin Wikileaks har effektivt och hjältemodigt åstadkommit - spikar man också offentligt Wikileaks dödsdöm. Den ”rättsliga” processen initierades ju där i Sverige. 

Där, endast Piratpartiet skulle ha officiellt reagerat om  ovan ämnena som politisk organisation, och därmed sin kritisk potentiell och framgång har också varit föremål i det material avslöjades av Wikileaks.   

La lotta continua 

Marcello Ferrada-Noli

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

No comments: