Friday, February 17, 2012

Om de upprepade anklagelserna mot Assange av svenska journalisterDetta är andra delen i mitt bemötande till de senaste journalist-angreppen ad hominem gentemot WikiLeaks grundaren Julian Assange. Första delen här.
I sammanhanget av de upprepade anklagelserna mot Assange utförda av svenska journalister - senast av Publicistkubben ordföranden - med antydandet att det skulle vara JA som orsakat Sveriges prestigeförlust internationellt, finns det ytterligare graverande fakta som berör just den svenska journalistiken. Och som Publicistklubben borde ta itu med.

 Av Marcello Ferrada-NoliI.

Det som det internationella forumet har reagerat mest negativt på i sin kritik mot Sverige, inklusive vissa särskilt inflytelserika media, är den kompakta tystnaden som den svenska journalistiken bemöt graverande politiska skandaler - orsakat av det svenska politiska etablissemangens gärningar. Att dessa skandaler har ett direkt samband med andra sådana, som beträffande svenska politiker avslöjats av Assanges organisation WikiLeaks, gör inte Assange den skyldige för sådana grova övertramp mot den svenska demokratin.
Exempelvis Washington Post skrev med stor förvåning:
"Although the parliamentary investigator concluded that the Swedish security police deserved 'extremely grave criticism' for losing control of the operation and for being 'remarkably submissive to the American officials,' no Swedish officials have been charged or disciplined." [1]
Ovan refereras till den hemliga CIA operation i Sverige avseende utlämning av politiska fångar. Enligt SÄPO dåvarande chef Jan Danielsson [2] informerades Justitiedepartementet i Sverige. Under denna tid var justitieministern Thomas Bodström (från Bodström & Borgström advokatbyrå). 
Micke Ölander (flerfaldigt prisbelönt och nominerad bland annat till Stora journalistpriset) författat en artikel i Expressen den 10 januari 2010, med källor han identifierade som "en tidigare tjänsteman vid regeringskansliet", eller ” enskilda tjänstemän”: [3]
"Under 2003 skickade CIA en ny stationschef till Stockholm och det ska varit han som under ett möte på regeringskansliet ställt de hårdare kraven på ett utökat samarbete.
Under de kommande åren förändrades svensk underrättelse-och säkerhetstjänst på ett sådant sätt att enskilda tjänstemän uppfattade det som att de arbetade på direkt beställning av CIA."
Ölander fortsätter:
"Att USA:s underättelsetjänst haft mycket gott samarbete med den socialdemokratiska regeringen som leddes av Göran Persson understryks av detta uttalande:
- Vi skämtade om hur bra kontakter statsrådsberedningen hade med amerikanerna. Vi brukade säga att om man misskötte sig fanns ju risken att cheferna skickade oss till Guantanamo, säger en tidigare tjänsteman vid regeringskansliet." [4]
Som sagt, justitieminister var då Thomas Bodström (från Broderskapet, Bodström & Borgström, etc. etc. En rad aspekter som bär anknytning i Sveriges sak emot WikiLeaks grundaren Julian Assange).
Frågan om mörkläggningen som tagits upp av Washington Post har mig veterligen ingen bland de journalisterna i publicistklubbens skrivit ett kritiskt ord om vid den tiden!

II.

Sverige har 2011-2012 katastrofalt tappat sin fina placering som de för bara några år sedan hade i den internationella rankningen över Pressfrihet. En situation - som förklaras i min publicerade analys - [5] som kan ha samband med rapporteringen av Assange fallet i Sverige.  I den index publicerade av Reporters without borders det uppges ingen anledning för den nuvarande Svenska placeringen.
Själva informationen om placeringens drastiska ändring:
”The international organization Reporters Without Borders published now the Press Freedom Index 2011-2012. Sweden's position down dropped severely from previous years, from the top position to a currently 12th place.”
Istället för att stå upp för den riktigt professionellt journalistiken, verkar det så i Sverige att flera kända journalister – följda av mindre kända - föredrar att garnera sin karriär genom att ge vika för styrda personliga drev, som nu ad-hominem i fallet Assange.
Som sagt,  meningen är uppenbarligen är att mörda WikiLeaks grundarens karaktär. För övrigt har advokaten Pierce sagt att oavsett utlämnings beslut till Sverige, riskerar Julian Assange extradition till U.S.

Referenser
[1] In Craig Whitlock's article "New Swedish Documents Illuminate CIA Action", The Washington Post, 21 May 2005 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn...052001605.html
[2] Kalla Fakta TV4. "Fourth part of a Swedish news program that investigates the expulsions of two Egyptian asylum seekers from Sweden to Egypt in December 2001" http://www.hrw.org/de/news/2004/11/2...romise-part-iv
[3-4] “CIA krävde att Sverige skulle utöka samarbetet”, Expressen http://www.expressen.se/nyheter/cia-...ka-samarbetet/
[5] ”Professor: The Swedish government using media to interfere in the legal process against Julian Assange” http://www.second-opinion.se/so/view/2406  

Other articles in Professors blogg on the Swedish case against WikiLeaks founder Julian Assange
 


No comments: