Friday, February 17, 2012

Journalister till tjänst i krigföringen mot Assange, och mot hederlig journalistik


Detta är första delen i mitt bemötande till det senaste journalist-angreppet ad hominem gentemot WikiLeaks grundaren Julian Assange. Andra delen här.
Eftersom de som ivrigt förespråkat Assanges död ännu inte kunnat genomföra sin önskan, gäller det tillsvidare att mörda hans karaktär. För detta uppdrag har makthavarna sina statsjournalister. Dessa finns till tjänst här och där i den svenska mainstream medieankdammen. Men den goda journalistiken skall slutligen segra.
Av Marcello Ferrada-Noli

 

Svenska Publicistklubbens ordförande Ulrika Knutson, upprepar vid inledningen av sitt inlägg i Journalisten.se [1] – säkerligen ett sammanträffande till punkt och pricka - analysen i min text (här nedanför) som jag publicerade i "Sweden, Assange and Pinochet. On Torture crimes, Extradition lawyers, and Politically designed judges. Part I" [2].
Jag skrev i min inledning den 13 februari:
”Obviously there is no legal case: A) incongruences in the "investigation" have been explained in detail [3], B) conflicts of interest in the police interrogations exposed, and while every report points that "new" evidence does not exist beyond the known coordinated self-testimonies of the two accusers, which C) already proven juridical insufficient; facts motivating the first prosecutor (Eva Finné) what is the only feasible: close the case”
Publicistklubbens ordförande skrev den 14 februari:
“I Stockholm väntar ett kort förhör med åklagaren, som möjligen väljer att lägga ner åtalet. . . Jag tänker bland annat på ett polisförhör med misstänkt jävsituation, på åklagarnas motstridiga bud och på att åklagaren var trög i starten och sjabblade bort en möjlighet att förhöra Assange medan han ännu befann sig i Sverige.”
Detta var det enda texterna är överens om, och tillsynes det enda som är fakta-baserat i Publicistklubbens ordförandes inlägg.
Därefter följer plikttroget precis det som förväntas av den svenska statsjournalistikens patriotiska tradition: upprepande, utan analys, befriat från frågor eller invändningar av de direktiv som utfärdats av staten vid så kallad psykologisk krigföring. Detta är i sammanhanget dessutom ett motbjudande koncept i sig, eftersom den appellerade ”nationell krigföring” av dessa journalister endast förs i makthavarnas egna politiska, och i vissa fall, även ekonomiskaintressen; inte i nationens.
Gällande ”Sveriges” sak mot WikiLeaks grundaren Julian Assange, består det centrala i denna krigsföringstes av att a) förvränga ad hominem Assanges karaktär, och b) presentera Assange som den som orsakat den prestigeförlust Sverige för närvarande genomlider i internationella sammanhang. Detta, vill man hävda, skulle ha Assange ”lyckas med” genom påstådda attacker mot den svenska rättsstaten och rättssystem.
Ovan omnämndes uttryckligt av Statsministern själv för några veckor sedan [4]. Hela Sverige skall då resa sig upp och försvara fosterlandet! Och de journalister som lyckas bäst får priset – och anställning. Den MSM samt Statliga media (SVT, SR, etc.) har till och med rubricerat kampanjen: "How could the WikiLeaks founder Julian Assange get the world to question Sweden's credibility?" [5] – som det upprepades om och om igen i den trailer som annonserade dokumentären om och mot Assange i SvT. 
Vilka är egentligen skurkarna i dramat? 
Däremot är det den svenska rättscirkusen som Publicistklubbens ordförande beskriver i sin artikel enligt min åsikt som skurken i dramat. Och det finns flera till.
Till situationen skall också tillskrivas den brist av professionalism - det vill säga en avsaknad av ett engagemang för sanningen, egen forskning eller kritiska analyser - som vissa svenska statsjournalister inför hela världen visat upp i sina artiklar. Det är  sådana aspekter  som bidrar till Sveriges internationella prestigeförlust.
Huvudorsaken står emellertid att finnas i den vasall utrikes och militära politik som svenska ledare har positionerat Sverige i internationellt, inte minst genom skandalösa hemliga överenskommelser, ibland bakom ryggen på själva Riksdagen. Och detta är bakgrunden till de ansträngningarna makthavarna utför för att misskreditera Julian Assange. Det gäller att avmobilisera och motverka organisationen, och förhindra ytterligare avslöjanden.
Eftersom de som ivrigt förespråkat Assanges död ännu inte kunnat genomföra sin önskan, gäller det tillsvidare att mörda hans karaktär. För detta uppdrag har makthavarna sina statsjournalister. Dessa finns till tjänst här och där i den svenska mainstream medieankdammen. Men den goda journalistiken skall slutligen segra.
För en belagd argumentation beträffande den här typen av svensk journalistik hänvisar jag läsaren till "The “Duck Pond” Theses. Explaining Swedish journalism and the anti-Assange smear campaign" [6].
Då [7] trodde jag att hade hittat en bra definition av den svenska ”journalistikens ankdamm”. Nu, när svenska journalisters självgodhet överträffat sig själv, erkänner jag att följande beskrivning är den som passar bäst:
"The amoeba thinks that the drop of water in which she lives, is the whole universe" (Albert Einstein)

Refererade länkar:

[1] "Assange ingen modern Robin Hood" http://journalisten.se/kronika/assange-ingen-modern-robin-hood

[2] "Sweden, Assange and Pinochet. On Torture crimes, Extradition lawyers, and Politically designed judges. Part I" http://ferrada-noli.blogspot.com/2012/02/sweden-and-pinochet-on-torture-crimes.html

[3] "Karl Rove, Sweden, and the Eight Major Aberrations in the Police Sex Crime Reporting Process in the Assange Case. By Naomi Wolf" http://ferrada-noli.blogspot.com/2011/02/karl-rove-sweden-and-eight-major.html

[4] "Swedish government using media to interfere in the legal process against Julian Assange" http://ferrada-noli.blogspot.com/2012/01/does-swedish-government-interfere.html

[5] "The worsening of Sweden's credibility is the responsibility of Swedes themselves " http://ferrada-noli.blogspot.com/201...bility-in.html

[6] "The “Duck Pond” Theses. Explaining Swedish journalism and the anti-Assange smear campaign" http://ferrada-noli.blogspot.com/201...g-swedish.html

[7] "Does Sweden Inflict Trial by Media against Assange?" http://ferrada-noli.blogspot.com/201...faultvmlo.html


Other articles in Professors blogg on the Swedish case against Assange


 

Labels Wikileaks, J Assange, Assange, yttrandehefrihetcensur, , , , intressant, 

No comments: