Monday, February 08, 2010

Mestadels av sjukskrivningar utfärdades inte enligt medicinska skäl

Det verkar som Fil Dr Björn Johnsons statistiska förespråkande i DN och Sdb egentligen inriktar sig att appellera för ytterligare satsning på "rehabilitering". Denna process dock - en huvudaktör i Sjukspiralen - har i sin tur inte varit någonsin vetenskapligt designad eller utvärderad. Den bara fortlever de ursprungliga "rekommendationerna" gjorda utan vetenskaplig grund i det föregångna decenniet.


Återigen tillbaka från Italien. Gick och besökte flera bokhandel i Stockholm och frågade efter Björn Johnsons bok utan resultat. De "viste inte" (Sturegallerian) eller "vet inte när den kommer" (Akademiska bokhandel). [Uppdatering: Nyligen fått hänvisning av författaren om att boken finns tillgängligt on-line. Se Web adresser i Stardust kommentaren nedanför].

Nåväl, utan att läsa hela boken är man professionellt förhindrad att bemöta hans tes ordentligt. Vissa slutsatser som jag läste i hans inlägg i DN framkommer inte som direkt rimliga. Inte ens vad beträffar den egentliga bidragande rollen av DN och andra media i bildandet av kulturfenomenet utbrändhet. Mitt bemötande som sagt fördröjer.

Emellan blev jag tipsad av Johnsons inlägg i Sydsvenskan och jag tycker att han har vid inläggsavslutningen en bra poäng:

"När sjukskrivningsdebatten var som hetast i början av 2000-talet påpekades det ofta att ökad sjukfrånvaro inte är samma sak som ökad sjukdom.

Det är förvisso korrekt, men det kan vara på sin plats att påminna om att det omvända också gäller: minskad sjukfrånvaro innebär inte automatiskt att fler personer blivit friskare och kunnat återvända till arbetslivet. "

Emellertid, jag kan inte erinra mig detta att "i början av 2000-talet påpekades det ofta att ökad sjukfrånvaro inte är samma sak som ökad sjukdom ". Vad jag minns är att jag var ganska ensam i framförandet av den tesen. Och framförallt, ingen från forskarsidan bemöte på den tiden min tes i det avseendet. Exempelvis om det som framfördes redan 2001 - med belägg - i min artikel i Läkartidningen "Arbetsrelaterad stress, självmord, och utmattningsdepressioner" ("är det tillståndet utmattningsdepression som ökar eller är det sjukskrivningarna som rubriceras som sådana som ökar?").

Det väsentliga är däremot inte påpekandet här att Johnson kan betrakta min (och andras, förhoppningsvis) tidigare observation som "förvisso korrekt". Vad som är viktigt i sammanhanget är konstatering att samtidigt som Johnson accepterar den ovan nämnda att inte alla sjukskrivna är sjuka, å andra sidan har han som slutsats att fuskandet i samband med sjukskrivning inte har varit betydande.

Nu, om vi tar bort den enligt Björn Johnssons få fuskande, vad består då huvuddelen av de icke-sjuka men ändå sjukskrivna?

Det är svaret av den frågan som jag avser att utveckla i mitt kommande inlägg om ämnet, förhoppningsvis som debattartikeln i media. Låt mig än så länge att påminna Socialstyrelsens rikstäckande utredning inom läkarkåren och som avslöjade – enligt läkarnas egna rapporter – att mestadels av sjukskrivningar utfärdades inte enligt medicinska skäl utan som resultat av den besökande individens eget begär av att få sjukskrivningen.


Marcello Ferrada-Noli, Uppsala 8/2 2010


intressant?, sjukförsäkring, stress, utbrändhet, utmattningssyndrom, sjukskrivningar


2 comments:

Stardust said...

Det är mycket lätt att få tag på boken, prova på Bokus.se, Adlibris.se eller hos förlaget, www.arkiv.nu.

Med vänliga hälsningar
Björn Johnson

Marcello Ferrada-Noli (Sweden) said...

Thanks Björn,
will do