Saturday, January 30, 2010

Media om sjukfrånvaron. Missvisande artikel om "Missvisande"Fil dr Björn Johnsons tes samt analys om sjukfrånvaro - såsom framkommer i hans boksammanfattning ”Missvisande mediebilder om den höga sjukfrånvaron” i DN-debatt 30/1 - förefaller som varken logisk, ny, eller egen. Jag kommer snart med en fördjupning om detta.

En särskild plats i Johnsons inlägg i DN-debatt (30/1) tar "upptäckten" om att diagnosen utbrändhet utgick endast omkring tre procent av de påtalade sjukskrivningarna. Emellertid, den är jag själv som har beskrivit med detalj detta fenomen vid talrika tillfälle i diverse publikationer mellan 2000 och 2008. Först i mitt inlägg i DN-debatt "Utbrändhet mest en modetrend" (se nedanför) och senast i Dagens Medicin 2008 (Uttmattningssyndrom är en kulturellt betingad diagnos unik för Sverige). Han citerar dock ej.

Det viktiga här är att konstatera att det hävdandet (
utbrändhet endast tre procent) bemöter framförallt den tesen som framfördes hela tiden av utbrändhet/utmattningssyndrom förespråkande. Nämligen att det fanns en vidbrädd "epidemi" av dessa, vilket kallade för enorma insatser i termer av behandling och rehabilitering för att just bemöta denna stora epidemi. I min artikel i Läkartidningen "Om utbrändhetens epidemiologiska belägg" citerar jag exempelvis Aleksander Perski som i ett SVT program deklarerade obehindrad att de utbrända var redan trettiotusen. Och detta var bara januari 2001.

Å andra sidan menar Björn Johnson att fusk med sjukskrivningar är obefintligt. Men vem skulle egentligen bryr sig om huruvida fusket förekommer eller ej vid exempelvis urbrändhetsdiagnoserna som – enligt mina tidigare publicerade analyser (slutsats som han återge i sitt inlägg) är endast en futtig tre procent?
I själva verket har det eventuella fuskeriet aldrig varit huvudproblemet. Men felaktig "diagnostisering" är. Särskilt i den bemärkelsen att en människa har gått omkring helt övertygad att hon var sjuk (psykiskt sjuk enligt statistiken) medan i själva verket var den människans problem, även om det var allvarligt, inte av medicinsk eller psykiatrisk art. Och detta sagt även om det problemet kan ju vara stressrelaterat, arbetsrelaterat till och med.

Ytterligare andra publikationer utöver ovan i vilka har jag beskrivit Den ”forskningsnyhet” som uppges i inlägget - om att utbrändhet egentligen inte blev mer än ungefär tre procent av de påtalade sjukskrivningarna - var bland annat en lång intervju jag hade i SvD 2002 ("Professor domer ut sjukskrivningar"), och min analys publicerad 2004 i Sociologisk Forskning ”Kejsarens utbrända kläder”.

Jag sammanfattade
återigen 2007 den låga andel av den diagnosen samt dess minskning i min artikel publicerat i Dagens Medicin Uttmattningssyndrom är en kulturellt betingad diagnos unik för Sverige. Och ytterligare i andra publikationer. Det samma vad beträffar avfärdande av tesen "ökning av stressen i arbetslivet" som förklaring till ökning av långtidssjukskrivningar!

Exempelvis, från SvD:s Professor domer ut sjukskrivningar:

"Andelen långtidssjukskrivna kvinnor som fått diagnosen (utbrändhet) har minskat från 3 till 2 procent och för män 2 till 1 procent - Det ärt en halvering när det gäller männen och en kraftig minskning när det gäller kvinnor. Jag har svårt att tänka mig att sjukdomsbilden förändrats så radikalt på kort tid. Det handlar om svängningar i debatten, diagnosen utbrändhet har ifrågasatts mer"

Ja, diagnosen har ifrågasatts mer och mer. Själv tar jag - med glädje - ansvaret för det första offentliga ifrågasättandet, och som inträffade just i DN-debatt med inlägget "Hälsoprofessor om sjukskrivningar: Utbrändheten mest en modetrend".

Marcello Ferrada-Noli, 30/1 2010


Läs alla mina artiklar i ämnet här, och här om andra tema

Tags:
intressant, sjukförsäkring, stress, utbrändhet, utmattningssyndrom, AB

sjukskrivningar

No comments: