Friday, March 06, 2009

Professors blogg teser vid FRA-lagens problematisering

Anti FRA-lagmotståndet leddes av en flagga med många färger som ambulerades i hela riket med hjälp av en enda känsla: en gemensam övertygelse om integritetsvärde, om människovärde, oavsett övriga positioner.Voltaire imprisoned in La Bastille, and writting on the wall
Oilpainting by Francois Bouchot
Inledning
Har fått en inbjudan från doktorand Mikael Nilsson (MinNimaliteter) att bidraga till den FRA- motstånd antologin.

Professors blogg (här avkortad PB) har i diskussionen omkring FRA-lagen huvudsakligen behandlat följande tre aspekter:

i) orsakssambandet av FRA-lagen i politiskt strategisk mening, vilket ledde till problematisering av den underordnade utrikespolitiska doktrinen och det respektive underrätelseengagemanget för försvaret;
ii) ämnena beträffande den eventuella försämringen av demokratisk hälsan i samhället samt diverse integritetsskadeproblem som lagen innebär för individen - inte minst vid massavlyssning. Ett klassikt tema inom mänskliga rättigheter; och
iii) Ytterligare, PB anförde övriga resonemang gentemot lanseringen av FRA-lagen som ett psykologiskkrigs projekt.

PB presenterade dessutom (2008) - för engelskspråkiga - ett panoramainlägg beträffande det framgångsrika anti-FRA-lag motståndet vid bloggsfären, vilket blev emottagits väl i utlandet.

Jag vill här hävda att oppositionsrörelsen mot FRA-lagsinitiativet blev påfallande framgångsrik, oavsett att på grund av allenast fem röster i riksdagen blev ändå antagen i sin ursprungliga form. Jag grundar mitt hävdande i empiriska förekomster, såsom a) rörelsen ökade i hög grad medvetenhet om integritetsfrågor vid det tänkande samhället, vilket skall säkerligen bidra i allmänhetens hantering av andra besläktade ämnena; b) den lyckades att revidera den traditionella svenska politiska konstellationen med resultat av ett rikstäckande motstånd som förenade diverse politiska grupperingar. Exempelvis nästan samtliga politiska ungdomsförbund enades i denna kamp i försvar av individens integritet i ett öppet samhälle.

Varje kamp är en process, och varje slag i den processen är att betraktas en del av den oundvikliga segern. Detta sagt utifrån sanningsenligt dialektiskt perspektiv, alltså vad de yngre generationerna gör i dag för sitt samhälle är det som i historien skall räknas som utveckling. Framgång, således.

Ideologiskt perspektiv
Mitt engagemang om integritetsfrågor kan spåras i min politiska filosofi samt i mina politiska motståndsaktiviteter – med livet som insats – sedan jag var tonårig (numera är jag i åldern professor emeritus). Alltså som vänsterliberal och antifascistbekämpare. Emellertid betraktar jag min ideologi som vänsterliberal, den egentliga formuleringen skulle kanske vara mer komplicerad. Delvis till följd av min position gentemot statsbegreppet och funktion, respektive medborgarens förpliktelser gentemot staten och samhället.

Det är ändock alltid såsom Voltaire hade sagt, "Det är farligt att ha rätt i frågor som makthavarna har fel".
Jag röstade på Piratpartiet förra valet. Jag fick då överväga PPs nya och uppfriskande engagemang för integritetsfrågor mot avsaknad av ett mer utförligt - brett och djupt - politiskt program i hela samhällets tjänst. Best att det kommer, för den profilen behövs i den politiska arenan. Den 20 september 2007 publicerade jag i PB posten What do I mean with Leftist liberal with some quite conservative anarchic values? där uttryckligt givits mitt offentliga stöd till anti FRA-lagen relevanta positioner som PP redan hade berört i valmanifest 2006, såsom i ”Ett skyddat privatliv i ett öppet samhälle”. Året därefter debuterade i PB mitt inlägg FRA debatten - Har ni glömt Vietnam? (14/09, 2008) och som uppdaterades i den slutgiltiga versionen FRA och Talibaner den 25/09, 2008.

PB:s avsatta tid för skrivandengagemang i ämnet FRA-lag har hitintills motsvarat sammanlagts ca. 98 sidor motsvarande 23 039 ord, eller för att vara exakt, 152 239 tecken i 2 725 rad.
Här nedanför listas inlägg med endast respektive ingresser. PB skall i dagarna lägga till selekterade texter från dessa inlägg.
I

Teser om FRA-lagens massavlyssnings effekter och den försämringen av samhällets demokratiska hälsa

24 September 2008. Kärnan i bemötandet av FRA-lagen anbelangar i huvudsaken principer
Hypernyanserade argumenten i bemötandet av FRA-lagen som ständigt kommer tillrätta i den här debatten riskerar, inför allmänheten, att undanhålla problemets kärna . Genom i huvudsaken hanterar alldeles för elaborerade teknikmässiga eller juridiska detaljer - som riktigt berör specialiserade vetenskapliga sällskap -frågan äventyrar att minska sin valör som hela samhällets sak.


24 September 2008. Ett potentiellt terroristparadis
FRA samhället. Egentligen är detta en diskussion djupare än så och som har att göra med bevarandet av klassiska, urdemokratiska principer, en fråga som går långt utöver nutida ”känsliga” individers psykologiska obehag à la David Erberhard.

2 October 2008. Fascismen. FRA lagens påtagliga risk Del I och III
En regering som under fredstid med hjälp av en lag, ett dekret eller dylika i praktiken underordna polisiära styrkor till försvarsmakterna och etablera en monopolistik, suverän underrätelse apparat under militärinriktad ledning gör sin direkta entré i fascismen, i fascismen som inslag i regeringsform.


3 October 2008. Jan Björklunds inkonsekvens om FRA lagen
Jan Björklunds påstående "Medborgarna ska kunna veta allt om myndigheterna, men myndigheterna ska inte kunna veta allt om medborgarna" (se DN.se 3/10 , AB), sätter honom i en konsekvens/inkonsekvens dilemma gentemot FRA- lagen eftersom denna handlar trots allt just om massavlysning på riktigt.


7 October 2008. Det blir ingen fascistisk stat. Professors blogg är nöjd, samt säkerligen alla bloggare som fokuserade bl. a. på frågan FRA-lagens implementering i förhållande med polisiärt arbete och SÄPO.


II

Teser om det påstådda behovet av FRA-lagen för nationell säkerhet och anti-terroristbekämpandet samt argumenter omkring FRA-lagen och krig i Afghanistan

26 September 2008. Journalistkris sprider sig. FRA lagens psykologiska krig
Till de nyssnämnda i den rättrådiga kritiken
Mark Klamberg uttalar i dag - ”journalister, ledarskribenter och borgerliga debattörer och politiska kommentatorer” som har förhastat sig med att berömma överenskommelsen (mellan regeringen och den borgerliga parlamentariska "oppositionen” till FRA -lagen) utan att vänta på den utförliga propositionen (således deltar i spelet, skall tillerkännas) - måste man tyvärr inräknas även företrädare av svensk utrikesjournalistik.

5 October 2008. Alla gick med på bluffnyheter om Afghanistan. FRA lagen och det psykologiska kriget
Dessa nyheter är inga ”avslöjanden”, de är till synes selekterade nyheter i enighet med det psykologiska kriget för FRA-lagens ändamål.


6 October 2008. Bildt, Björklund & Co. Mer amerikaner än amerikanernas själva
Medan den amerikanske befälhavaren av Natos ISAF styrkan i Afghanistan General David McKiernan uppger att Nato/ISAF vill ta slut på kriget och samtal med talibanledare annonserades, Bilds regering mörklägger detta och i stället planerar utöka de svenska militära styrkorna i Afghanistan!


9 October 2008. Minister Tolgfors krigspsykologiska bakhåll
”Samma medier som förväntas ge oss korrekt information om världen kan också ge oss information som ser korrekt ut men som likväl är resultatet av en krigspsykologisk insats” / ”Mediesamhället är den perfekta terrängen för krigspsykologiska bakhåll” Göran Rosenberg (2002)


16 September 2008. Klargörande (reviderad version) till DN om dödliga skador bland civila i Afghanistan
Vi skall starkt uttrycka vår totala ogillande avseende självmordsattentat och dylika terrorist attacker, men vi skall hålla oss till sanningen i rapportering av vad som egentligen sker i kriget. Detta särskilt under den pågående offentliga debatten om FRA lagen, och i vilken FRA-förespråkare försvarar risken av intrång i medborgares integritet bl. a. med argumentering av en påstådda högt riskabel situation gällande den svenska styrkan i Afghanistan.III

Teser om det påstådda behovet av FRA-lagen för att betjäna utrikespolitiska åtaganden i internationell underrättelseverksamhet

28 September 2008. Statsmaktens repressionsalibi. Psykologiska krigsföringen i copy cat version
[Reviderad version 29/9 2008. Addenda and layout 16/10 2008]Må vara att det primära, uttalade syftet av FRA lagen har att göra, åtminstone delvis, med ”signalspaning”. Emellertid framkommer också det ej dementerat framtida köpslående avseende taktisk information om suspekta politiska flyktingar, av den typ som transporteras i hemlighet från svenska flygplatsen - av utländsk underrätelse agenter – till tortyr i Egypten eller från andra latituder till CIA:s polska fängelsehåll.


3 October 2008. Fascismen. FRA lagens påtagliga risk Del II och IV
Se även 7 October 2008. Det blir ingen fascistisk stat.
IV

Kommentarer om AntiFRA-lagens rörelsen

22 September 2008. Sweden. The surveillance law (FRA) debate
Summarizing the FRA-law debate for non introduced foreign readers, and with some international links.The political panorama in Sweden has been in the last weeks to a great extent dominated by a debate on issues of civil liberties in conjunction to a remarkable wirettaping law recently approved by the Swedish Parliament. The law (FRA lag) is considered by growing sectors of the population to compromise fundamental democratic rights, such as rigth to privacy in telephone and postal communications, email, internet sites connectivity, etc.


1 March 2009. Vad hände egentligen vid anti-FRA ”Hoppet demonstrationen”. Jag var där
Dagens Nyheter uppger här att anti-FRA demonstrationen ”Hoppet” av den 16/9 skulle ha arrangerats med medverkan av PR-företag. Om uppgifter i DN artikeln är sanningsenliga, de påstådda medverkande PR-bolagen måste i så fallet vara uselt effektiva.

4 March 2009. Divide et vinces Fienden tog arenan näst intill oemotsagt.5 March 2009. Piratpartiet och Don Quijote
Nu gäller det för etablissemanget att demolera Piratpartiet innan Piratpartiet hinner få insikt om sin demolerande förmåga.


3 March 2009 Om avslöjandet i DN, konspirationen i vårt blogghus, och The Pirate Bay rättegång
Antydan att reaktionerna av det svenska folket – bloggarna inräknade - mot den integritetskränkande FRA lagen skulle i stället varit motiverade enligt någon PR bolagsintresse, är fullständigt absurd och det kränker en stor del av allmänheten och inte minst deras politiska representanter. Icke desto mindre - konspirationsteorier till all ära - DN uppgifterna i artikeln visade sig i fakta vara helt sanningsenliga!


9 March Bloggare versus media
Var bloggandet i FRA-lagdebatten endast möjligt tack gammelmedias ledarsidor?

Marcello Ferrada-Noli, 6/3 2009

Andra om FRA, FRA lagen, Piratpartiet, Ung pirat, Intressant?

No comments: