Tuesday, October 07, 2008

Det blir ingen fascistisk stat.

Professors blogg är nöjd, samt säkerligen alla bloggare som fokuserade bl. a. på frågan FRA-lagens implementering i förhållande med polisiärt arbete och SÄPO.

Från motionen presenterade av Mona Sahlin och Anders Karlsson (socialdemokraterna), samt Peter Ericsson och Peter Rådberg (miljöp):

"Underrättelseskyldighet till enskild reser också frågetecken. Det är oklart vem som skall informeras, hur de skall informeras och när.
Konsekvenserna är svåröverskådliga och allvarliga: SÄPO-chefen varnar för att viktiga delar av terroristbekämpningen riskeras och Journalistförbundets ordförande för att källskyddet och meddelarfriheten är fortsatt hotade.
Vidare är det oklart om lagen, med alla tillägg, kommer att uppfylla Europa­konventionen om mänskliga rättigheter."

"(. . .) Vi menar slutligen att en utredning måste arbeta öppet för att åstadkomma en lag som har medborgarnas förtroende. Detta innebär en bred och öppen process som ger så många som möjligt möjlighet till insyn, påverkan och debatt från olika samhällsaktörer, allt från enskilda bloggare till organisationer."

Enligt den vetenskapliga seden vi använder i Sverige och internationellt (borde egentligen vara allmän basal etik även inom den svenska bloggsfären) citerar författaren här även andras analyser inom det behandlade temat.

Bloggposter som medförde någon analys beträffande den konkreta frågan ovan (mig veterligen. Lägg gärna till):

Från Professors blogg:
Fascismen. FRA lagens påtagliga risk, Statsmaktens repressionsalibi

Från andra bloggar:
Peter Bratt - Likheterna mellan IB-affären och FRA-frågan + Åkesson (nästan) bekräftar att trafikstråk är samma gamla massavlyssning som tidigare.
[scaber_nestor]
SÄPOCHEFEN MUTTRAR NÄR TRAFIKSTRÅKEN BEGRÄNSAS
[Osäkerhet och Tystnandet]
Shoppa på FRA genom entrén eller bakdörren?
[Lars-Ericks blogg]
Säpo mot ändring av FRA-lagen
[Farmorgun i Norrtälje]
Säpo vill shoppa hos FRA, och Vilhelm Agrell håller med, Fra, trafikstråk, och en förbättrad kommentering, av den nya lagen
[Jens O.]
FRA-lagen har varit i säck innan den kom i påse!
[annarkia]

Bloggposter som medförde kommentarer avseende ämnet:
FRA-debatten en vecka senare, Säpo sågar FRA-uppgörelsen, Bra polisinsats vid FRA-demonstrationerna, och De grundläggande portalkraven om FRA

Ytterligare, i motionen presenterade av Vänsterpartiet, framförs ett argument som också analyserades/kommenterades intensivt bland de ovan nämnda bloggare:

"Stor oklarhet råder även runt FRA:s samarbete och utbyte med andra stater. Vilken typ av information har förts vidare till andra staters underrättelsetjänster, i vilken grad har svenska medborgare drabbats och har utbytet även skett med icke-demokratiska stater?"

Läs här hela S/MP motionen

Läs här V-partiets Motion 2008/09:v482 Signalspaning - Riksdagen

S/MP motionen refererades i dag bl.a. i DN, Sydsvenskan, Expressen, Landskrona Posten, samt i en artikel av Dan Nilsson i SvD (Nyheter, sida 6, ej on-line) och i Eskilstuna Kuriren (sida 8, ej on-line), Dala-Demokraten (Del 1 Sida 18) och Bloggsf. 1, 2, 3, 4.

Marcello Ferrada-Noli 7/10, 2008

Andra om FRA, fra-lagen, Allt om FRA från Alliansupproret
interesant?2 comments:

Gun Svensson said...

Vill tipsa dig om en bra artikel av Christopher Kullenberg i dagens SvD, som sent omsider las ut på nätet
http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_1842277.svd

Marcello Ferrada-Noli (Sweden) said...

Tack för det. Nu såg jag Kullenbergs inlägg. Det är intressant, särskilt att han vid slutet tar upp diskret och elegant det politiska från det till synes endast tekniska i det hela:

"Om Sverige ska bli en ledande it-nation räcker det inte med fler ingen¬jörer och upptrissade börsnoteringar. Det kräver lika mycket en politik som tar människors digitala liv på allvar och inte kör över dem med en svunnen tids monstruösa signalspaning. En fiberkabel och en kortvågsradio är nämligen inte bara två skilda teknologier, de är även två paradigmatiskt skilda bärare av sociala relationer."