Monday, July 29, 2013

En vädjan till det svenska folket och regeringen. Av Gordon Humphrey, före detta senator i USA:s kongress

Professors blogg var först i publiceringen av f.d. senator Gordon Humphreys originalversion av inlägget An Appeal to the People of Sweden and their Government, som han skickade för publicering i Professors blogg den 24 juli 2013. Därefter följde en sammanfattning gjord av Politico, i USA. I samband med publiceringen av den engelska versionen kom vi överens med författaren om att vi skulle förbereda en svensk översättning av materialet. Den presenterar Professors blogg här nedanför; även beträffande den versionen gav oss den f.d. senatorn fösta-publicerings företräde, innan han skickade vidare till USA:s övriga media. Vi tackar Björn Brändewall, för hans medverkande i översättningen.

Emellertid instämmer vi ej med samtliga av författarens synpunkter i inlägget, tycker vi att det är ett viktigt dokument och att de svenska myndigheterna borde betrakta det med yttersta allvar – för det handlar om Sveriges eget intresse (se Why Sweden should consider asylum to Edward Snowden). Vi tackar f.d. senator Gordon Humphrey för hans artighet och hans vilja att bidra till kampanjen Svensk asyl för Edward Snowden. /Prof. Marcello Ferrada de Noli, utgivaren av Professors blogg.

x
Gordon Humphrey 
Gordon Humphrey är f d senator (1979-1990), som tjänstgjorde i utrikesutskottet, försvarsutskottet och det juridiska utskottet. Som konservativ republikan har han reagerat alltmer under de senaste åren mot vad han anser vara en växande arrogans i Washington.
 

En vädjan till det svenska folket och regeringen

Edward Snowden är en modig ”visslare”, som har utfört en stor tjänst för folket i USA och avslöjat ett häpnadsväckande lagbrott från den amerikanska regeringen. Av skäl som anförs nedan, uppmanar jag svenska folket och dess regering att erbjuda Snowden asyl.

För det första ger den amerikanska konstitutionen att ”folkets rätt att vara säkra i sina personer, hus, papper och effekter, mot oskälig husrannsakan och gripande, skall inte överträdas...” Trots denna livsviktiga garanti spionerar vår regering rutinmässigt på miljontals oskyldiga, intet ont anande medborgare, utan sannolika skäl att tro att de ägnar sig åt något orätt, och utan någon husrannsakan som utfärdats av en laglig domstol. Detta måste vara den största skandalen mot folket och deras konstitution i USA:s historia. Snowden var berättigad att avslöja den.

För det andra, så länge Snowden förblir inom räckhåll för den ryska underrättelsetjänsten svävar han och den kunskap han bär på i allvarlig fara. Även om Ryssland har gjort framsteg på många områden så agerar regeringen ännu inte konsekvent rättssäkert. Förföljelsen och fängslandet av oliktänkande – senast Andrei Navalny – tillsammans med mord på journalister som exponerar regeringens orätt, såsom Anna Politkovskaja, målar upp en tydlig bild av förtryck från makthavarna – eller från deras anhängare, som ofta har ett förflutet inom KGB.

Den ryska underrättelsetjänsten är precis som andra fast beslutsam att få vad de vill ha. För tillfället, före G20-mötet i september i S:t Petersburg och ett eventuellt möte mellan presidenterna Obama och Putin, håller de sig i skinnet. Vad som finns på Snowdens datorer är inte känt, men det är säkert att han har en hel del information i sitt huvud som den ryska underrättelsetjänsten skulle använda mot USA och andra västerländska nationer. Ju längre Snowden är kvar kvar i Ryssland, särskilt om han hamnar i medieskugga, desto mer sannolikt är det att han kommer att utsättas för försök att få honom att berätta vad han vet. Även om Snowden nyligen förklarade att inte ens tortyr kunde lyckas, kan han lätt bli drogad, till exempel.

Det ironiska är att det är Förenta staternas regering som strandsatte Edward Snowden på Moskvas flygplats genom att återkalla hans amerikanska pass, vilket gör det omöjligt för honom att lämna Ryssland. Efter trettio dagar i en transithall är det förståeligt att Snowden skulle acceptera en tillfälligt tillåtelse att få röra på sig. Samtidigt är Washington så totalt fixerade vid att fånga Snowden och statuera ett exempel av honom, att de inte verkar kunna tänka klart. Att tillåta Snowden att resa genom att återupprätta hans pass, och samtidigt inte invända mot någon asyl som erbjuds av ett land som Sverige, med sin fläckfria historik av att agera ansvarsfullt i sina angelägenheter, är en omedelbar lösning som skulle garantera säkerheten för både herr Snowden och hans kunskap.

För det tredje har Snowden anklagats av högt uppsatta amerikanska tjänstemän för förräderi, ett brott som medför dödsstraff. Förräderi kan bara hävdas när en medborgare har utfört krigshandlingar mot USA eller gett stöd och komfort till dess fiender. I detta avseende hävdar vissa anklagare att USA är i krig, de facto, med al-Qaida, och således är åtalspunkten förräderi hållbar. Även om det verkar osannolikt att regeringen faktiskt kan ställa honom inför rätta för det brottet, har Snowden enligt källor uttryckt oro för sitt liv och sin säkerhet om han skulle tvingas återlämnas till USA. Under tiden har han redan åtalats för tre brott, som kan ge honom trettio år i fängelse. Det är tydligt att Washington avser att statuera ett exempel av Snowden och kommer att gå hur långt som helst för att få tag i honom, vilket den nyligen inträffade nedtvingningen av den bolivianska presidentens flygplan vittnar om.

Oavsett vad som händer med Snowden så har Washington redan skrämt alla som skulle kunna tänkas blåsa i visselpipan mot regeringens lagbrott i framtiden. Om Snowden fängslas kommer en ogenomtränglig, kvävande ridå av tystnad att sänka sig framför dem som skulle kunna tänkas sätta samvetet främst.

Ur alla dessa angelägenheter höjer jag en vädjan till det svenska folket och dess regering att bevilja asyl till Edward Snowden. Han är en visslare, inte en förrädare. Modigt, och till stor personlig kostnad, har han gjort sitt land och de överallt som älskar frihet och rättssäkerhet en stor tjänst.

Sverige är det idealiska asyllandet. Ert land har sedan lång tid tillbaka ett väletablerat rykte för att upprätthålla rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Samtidigt som ni är vänligt inställda till USA, är Sverige principfast och oberoende i sin utrikespolitik. Ändå skulle amerikanerna kunna vara lugna, förvissade om att Sverige inte skulle dra fördel av USA medan ni ger en säker asyl till Edward Snowden. Viktigt i sammanhanget är att Stockholm är blott en timmes flygtid från Rysslands gräns, med en rutt som undviker länder som kan samarbeta med USA i att stänga sitt luftrum för ett flygplan som transporterar Snowden.

Gordon Humphrey, före detta senator i USA:s kongress

No comments: