Wednesday, September 14, 2011

Läkarkåren utpressar domstolen
Läkarkåren fortsätter att hota domstolen, och terrorisera allmänheten, om inte de får som de vill i läkarmålet. Deras påtryckningar inför ett domstolsbeslut genomförs via uttalade utpressning mot allmänheten, vilken skrämmas med hot om en försämrad vård.
 
Detta representerar en farlig utveckling a) i samband med tidigare kritiserad påtryckningar som svenska makthavarna skulle få till stånd gentemot domstolar, och b) i frågan om huruvida domstolar fattar objektivt sina beslut, oberoende av sådana påtryckningar.

I sviten av den hårda internationella kritiken inriktas mot den svenska rättsväsen i turerna omkring Assange-fallet, läkarkårens arroganta agerande och uttalade utpressning stark bidrar till att försämra den uppgivna bilden av ett påverkbart rättsväsende.

Den svenska dagspressen är mån att konstatera att åtalet ”har fått skarp kritik”, från läkarkåren och rättsexperter (dessa har tidigare bemötts i Professorsblogg).
 

I går deklarerade Marta Christensson, vice ordförande i Stockholms läkarförening ”Vill inte ens tänka på fällande dom”. Anledning?

“Då skulle det vara oerhört svårt att fortsätta jobba om våra kunskaper skulle ifrågasättas så”, uppger Christenson.

Emellertid, om inte blir en fällande dom, ja, då kan läkarföreningen tänka sig att det är OK, att då kan man fortsätta jobba. I förutsättning dock att rättvisan inte skall ifrågasätta deras ofelbara kunskap.

De uttalande i pressen av Stockholms läkarförenings ordförande Marta Christensson instämmer i duett med Läkarförbundets ordförande Marie Wedin som hävdade samma sak, samma dag i Svenska dagbladet (13 september 2011): “Det finns en oro i hela kåren över vart det här ska sluta” och menar att en sådan oro blir ”negativ” för läkarens beslutfattande (i kliniska sammanhang). Alltså, att risken är att patienterna skall drabbas av det som håller på vid rättegången. Vedervärdigt!

Jag kan inte erinra mig att ha tidigare hört ett sådan fräckt uttalande från svenska representanter av ett vetenskapligt baserat yrke. Visst skall man ifrågasätta kunskaperna och redigheter hos läkarkåren, precis som i andra yrke. Det är just detta som är poängen för att vården skall utvecklas i patientens intresse. Det behovet framförs tydligt i en uppdatering om rättsfall inom sjukvården som publicerades i går i Svenska dagbladet. 

 Justitia. Detail. Oil on canvas. de Noli 2004

Tags

No comments: