Sunday, April 10, 2011

Om Sverigedemokraternas utrikes politik är ”osvensk” vad är då Socialdemokraternas? Och kampen för Assange och Mannings frihet fortsätter.

Kampen för sann humanist demokrati skall även prioritera slaget mot religionens diktatur - den institutionen i världen som i högsta grad har förnekat den första och ultimata rätten till att vara en människa, den rätten att tänka fri utan dogm, att få kunskap utan rädsla. Den institutionen som överallt har opponerat lögner till vetenskapen och orsakat lidande och död i deras försvar av folkets ignorans och av sina teokratiska privilegier.

Kriget i Libyen har huvudsakligen med strategiska oljan att göra, samt de stora ekonomiska intressen NATO i högsta grad representerar. I diskussionen vid Riksdagen 1 april 2011 beklagade sig Urban Ahlin i Socialdemokratiska partiets namn att Sverigedemokraterna var det enda parti i Riksdagen som inte sprang efter NATOS intresse i Libyen. ”Det är osvensk” att inte följa FN:s kallelser, sade Ahlin till SD:s  ordförande Jimmy Åkeson. I själva verket FN:s resolution om Libyen handlade om ett USA förslag genom Proxy (diktatur regim i Saudiarabien). Emellertid, om Sverigedemokraternas inställning är ”osvensk” vad är då Socialdemokraternas, särskilt Urban Ahlins?

Förord
För att undvika att någon skall nu hävda att jag försvarar Sverigedemokraterna som parti eller ideologi jag inleder med en så kallad disclaimer, vilket skall även gälla vid mina andra Professors-blogg inlägg i ämnet. Vill också varna vad beträffar hanteringen av det svenska språket och som jag inte har använt  kontinuerligt sedan jag flyttat till Italien (och så  bättre tidigare var sanningsenligt inte heller!). Så är det, and no offence menas med det.

Jag är själv liberal eller bättre preciserad av den ideologiskt social-libertarianska arten. Det vill säga att jag inte hatar staten men skulle ändå vilja se statens makt så reducerad som möjligt. Emellertid den social-individen som skall ha centrum i samhället skall också -och primärt efter familjen- ha sitt samhälle i åtanke, altruistiskt och förpliktad för medmänniskans bästa. "Individen" skall således vara en social solidariskt sådan, inte någon kapitalist svin i miniatyr, inte någon diktator i atom form. Den individen skall dessutom vara utan fördomar och ändå älska sitt land inte mindre än hela planetens natur och livet som sådant, framförallt familjen.

Därmed skall inte individen av staten – som i Sverige genom den rådande statsfeminismens ideologi - manipuleras att tycka att kvinnorna är och skall behandlas som någon biologiskt, etiskt eller samhälleligt överlägsen än männen eller familjen, och inte heller vice versa.

Jag dessutom förespråkar icke-monopol företagsamhet av diverse art inom social-rättvisa former och privat egendom med undantag av naturella/nationella resurser, men tycker att konsumentens rätt och intresse skall vara det överdeterminerande. Frågor som mänskliga rättigeter för ALLA, alla lika inför domstolar oavsett kön, rätt till sin individuella privata integritet och att inte vara spionerad av staten, transparens i politiken och andra liberala värderingar är självklara för en riktig demokrati.

Således, jag kämpar för en demokratisk verklighet som för det mesta i Sverige existerar bara som en karikatyr, för riktig demokratisk valmöjlighet i Sverige existerar inte. Inte i sociala termer, inte i ideologiska termer, inte i familj- angelägna termer, inte i ekonomiska termer och inte i kulturella termer. Allt, eller nästan allt är en produkt av vare sig den korporativ eller statens monopol (som i sin tur är ägt till en signifikant del i dess essentiella aktiviteter – såsom försvaret – av andra främmande makter, privata eller statliga).

Inkvisitionen

Jag hatar inte heller världens religioner, dock jag avskyr sådana väldigt mycket. Det verkar vara nästan det samma men distinktionen är viktig eftersom den avgör skillnaden mellan fördomar och sund liberal och antiteokratisk stånd. Skall vi bekämpa religionernas makt (inklusive den katolska Inkvisitionens arvingars makt d.v.s. hela Vaticanen och de så kallade moderna kristna protestanter och dylika, exempelvis  i Sverige) vi kan inte börja genom att klandra i förelämpade termer den tro som många individer har som resultat av den alienerande verksamheten genomfört av den politiska makten, historiskt och nutiden sett. Den religiösa är ett resultat av den politiska och inte vice versa. Och är hård skolning och debatt, inte stupid offensive hån a la Vilks - och som jag starkt är emot - som skall användas för att avslöja religionernas diktatur  i vissa samhällen och perfida makt hos den alienerade individ.

Vidare, är det så att man vill PRIVAT tro på vilken Gud eller godar som helst, eller vill man bygga ett tempel, en moské eller en katedral i sin egen privata trägård, det är bara att beklaga oss men det är egentligen inte var sak - så länge vill man inte katekisera hos andra med förtryckt eller våld eller manipulationer av olika sort exempelvis lögn. I den här punkten det står att finnas ytterligare en aspekt som staten aldrig borde acceptera. Den påverkan som SAMTLIGA icke-vetenskapliga skolor (exempelvis alla religiösa, den Freudianska ideologi, etc.) har i utbildningen samt forskning. Religion undervisning skall inte förekomma vid skolor och hela utbildningssystem skall byggas på vetenskapliga belagda fakta.

Kampen för sann humanist demokrati skall även prioritera slaget mot den institutionen i världen som i högsta grad har förnekat den första och ultimata rätten till att vara en människa, den rätten att tänka fri utan dogm, att få kunskap utan rädsla. Den institution som överallt har opponerat lögner till vetenskapen och orsakat lidande och död i försvar av folkets ignorans och av sina teokratiska privilegier.

Låt religionen vara endast en privat individual sak och respektera alla tro. Men  ta bort kraftigt, radikalt och effektivt från alla Religioner, från alla myter, och från alla pseudovetenskapliga doktriner deras möjlighet att regera våra liv tack att vara en del av statens officiella ideologi.

Men gör inte denna ideologiska konfrontation till en orsak för att öka sociala konflikten mellan infödda svenskar och invandrare-svenskar. Inte alla invandrare är "religiösa", och i den gruppen inkluderas även de som har bestämt sig att komma ifrån Islamist diktaturer eller prästernas makt. Tänkt på det !

En annan skillnad mellan min politiska aktivitet och dessa från Sveriges själv-kallade och själv utnämnda ”vänster” eller ”liberal” politiker/journalister, inklusive vissa i piratpartiets ledning, är att istället för att bara posera (inte ens skriva) för de förtrycktas sida, eller att prata om ett politiskt fenomen såsom WikiLeaks/Assange vilket internationellt perspektiv de verkar inte riktigt förstår (eller de förstår och har därefter agerat feg och opportunistiskt), jag har hela mitt liv författad endast för humanismen och mot förtryckarens makt samt varit beredd att offra mitt liv i kampen – även den beväpnade motstånds kamp - för mitt och allas frihet. Har varit redan både beskjutits, sårad i strid, sju gånger arresterad eller tillfångatagen, flyttat under ”rendition”, torterad, incomunicado, etc. i mitt liv, so far.

Alltså saklig debatt, gärna med vetenskapliga underlag, välkommer jag hjärtligt.  Däremot är jag INTE beredd att ta vilket anfallande ord eller handling ad-hominem som helst från i ämnet ignorant, opportunistiska, och framförallt fega journalister eller skribenter som har fräckt kidnappat hederliga vänster samt liberala benämningar vilka traditioner ingen har med deras fascistoides böjelse att göra. Är inte rädd varken för er eller er uppdragsgivare. De som istället står för den riktiga ideologi de har valt eller tycker passar de bäst, bara att de säger det ärligt – istället för att dölja sig bakom politisk-korrekt etiketer, social-media mobbning eller eufemismer – de har min totala respekt.

Che i Sierra-Maestra kriget. Foto hittat i f yeah che guevara
.
Principen att endast med respekt betrakta som idealist kämpare  dessa som är bereda att dö för sin sak lärde vi gamla revolutionärer i Latinamerika direkt från Ernesto Che Guevara - vilken jag träffade personligen i 1964 i Havana – i en lärdom som han skriftligt summerade i kort därefter. I sitt avsked brev till Fidel Castro sa Che retoriskt till de som kallade ”Quixoteskt idealist”. Må vara, sade han, om ni lägger till det som gör skillnaden: ”en som satsar med sitt eget liv för att demonstrera sin sanning”, ungefärligt. Kort därefter blev han mördats av CIA i Bolivia.

Jag har inget emot de som försvarar sitt land, utan de som förråder sitt land. Problemet är att inte alla har ännu förstått att det land som på riktigt är vårt land är hela planeten. Därmed, i min åsikt, den som förråder mänskliga rättigheter i vilken latitud som helst vid jorden skall bekämpas lika hårt. För i den här planeten är vi alla lika människor som borde ha lika rättigheter, lika respekterade.

Med detta sagt vill jag också tillägga att som en vänsterliberal human-rights aktivist är jag förvisso kritisk till SD invandrarpolitik även att jag medger att en sådan debatt är ytterst nödvändig och tycker att SD:s åsikter – eller annan politisk åsikt för den delen – skall INTE uteslutas från den debatten.

Om ämnet sociala-religiösa konflikter i Sverige nämnd i introduktion ovan: Links:1, 2, 3

I
Konsten att vara osvensk

 I det här inlägget ville jag egentligen utrycka min förvåning over en nyhet som jag först hörde i P1 (eko-nyheter) medan jag körde bilen tillbaka till Italien för en vecka sedan.

I diskussionen vid Riksdagen 1 april 2011 beklagade sig Urban Ahlin - i social demokratiska partiets namn - att Sverigedemokraterna var det ENDA parti i Riksdagen som inte sprang efter NATOS intresse i Libyen.  Detta förkläddes men en försökt till hån gentemot Jimmie Åkesson, SD:s  ordförande [foto]. Ahlin citeras vid slutet av sin replik till Jimmie Åkessons tal: ”med den ställning som Sverige har i internationella frågor, att inte ställa upp när FN (läs NATO) kallar, är tämligen osvensk!”.

I själva verket interventionen i Libyen handlade om ett förslag By Proxy som USA gjorde genom deras främsta allierade i arab världen, nämligen diktatur regim i Saudiarabien. Emellertid, om Sverigedemokraternas inställning är ”osvensk” vad är då socialdemokraternas, särskilt Urban Ahlins?

För det första det gagnar EJ Sveriges intresse, utom  det gagnar USA och andra NATO länder att Sverige har successivt lämnat – tack till det förräderi av bland annan socialdemokraterna – den neutralitet-politiken.

För den andra den icke-neutralitet politiken skall analyseras inom en geopolitisk samt geo- ekonomisk kontext. Nämligen, det är globalisering av den finansiella värld, den korporativa företagsvärden, som pushar för den "nya" Sveriges position i utrikes politik - och som går hand i hand med den militära - som ser primärt att sina  finansiera/industriella intresse förstärkas.

Förvisso detta nya utrikes politik (eller den radikaliseringen av den politiken avseende NATO) skulle kunna öka vinsten av ett fåtal Svenska företag associerade med en sådan globalisering. Men i längden detta är en förslut för det svenska folket i allmänheten, politiskt (och inte minst ekonomiskt), säkerhetsstrategiskt, och även gällande risken om en framtid isolering av Sverige från andra länder som traditionellt såg Sverige som partner.

För det tredje faktum att Sverige inte längre har den roll i internationella sammanhang är en enorm förlust för positionerna av länder i den Tredje värld som är föremål av den globaliseringen beskrivits ovan. Sverige har i den bemärkelsen också förrått sina vänner i Tredje Världen. Jag kan intyga att inom den diplomatiska världen av länder från både Afrika och Latinamerika man pratar öppet numera om detta, och till och med att deras regeringar inte är längre redo att favorisera den svenska produkten.

Nu till Ahlin

Det som i skall uppenbarligt gå till det pikanta i Sveriges historia är istället att Urban Ahlin  [foto här]  blev avslöjad av WikiLeaks som säljaren av svenska intressen. 


”Wikileaks avslöjar: Så ville Ahlin sälja in kriget till svenskarna:"

”I en hemligstämplad rapport från den amerikanske ambassadören bad Socialdemokraternas utrikespolitiska talesman om att USA skulle skicka en afghansk politiker till Sverige för att <<redogöra för mänskliga historier>>. Urban Ahlin förnekar uppgifterna"

Man kan fråga sig, hur svensk är detta, eller hur osvensk?

Vill läsaren dra sina egna slutsatser v.s. gå till:

Expressen, 01 Dec 2010
Newsmill, artikel av Urban Ahlin ”Aftonbladets och WikiLeaks medvetna lögner”
SvD, artikel ” S-topp sågade partiet i diplomatmöte


II
Kampen för WikiLeaks, Assange and Manning fortsätter

Jag vill härmed hänvisa till en stark artikel i ämnet publicerades i  sektionen "The Assange Witchhunt" i Daddys blogg. Artikeln heter Avaaz: "Tortured  for committing act of courage" och finns här:


Särskilt v.g. och se till att Du om möjligt skriver under Petition list som är länkad i Daddys inlägget. 

 En till bild av Inkvisitionen
  
Other articles in Professors blogg on the Swedish case against Assange
   

Labels & links 

3 comments:

Klartexten said...

Ett fint manifest! Själv är jag tidigare Socialdemokrat. Med hjärtat till vänster. Röstade en gång borgerligt, men fick dåligt samvete! Nu är jag Sverigedemokrat. I en perfekt värld finns INGEN religion! Men världen är INTE perfekt! Det finns människor som behöver en religion! Då är det viktigt att det finns ett alternativ till islam. Därför förespråkar jag kristendom, som ju är den miljö som danat våra sekulära demokratier.

Men även kristendomen är ett nödvändigt ont!

Jag är emot inblandning i Libyen för att vi inte vet VILKA vi hjälper, islamister kanske? Jag tycker det bästa är att låta ALLA muslimska länder sköta sig själva! Men då skall dom också ta hand om sin egen befolkning och leva utan bistånd!

Muslimska länder kommer att få jätteproblem att få igång sina ekonomier! Skälet är att dom inte på lång tid kan bli lika sekulära som oss! Islam hindrar vetenskaplig, ekonomisk, social och humanitär utveckling! Dom kommer ALLTID att förbli handikappade, tills dom blir sekulära på riktigt!

Kristendomen har helt andra förutsättningar att utvecklas till sekulära samhällen som islam saknar! Sekulärt samhälle är ett BROTT mot islam och GUD!

Svenska regeringen struntar i svenska folket! Vi går mot katastrof! Vi skall hjälpa och hjälpa i all oändlighet! Vi skall inte var imperialister, men då får u-länderna klara sig själva. Bistånd korrumperar och bromsar utveckling! Förbättras ekonomierna så upphör biståndet, så hellre saboterar dom ekonomin! Så inget bistånd!

Vad gäller politikers ansvar så har varje land delegation att sköta sig själv! Dom länder som vägrar sekulariseras får skylla sig själva! Den befolkningen SKALL lida och SJÄLV ta konsekvenserna! Inget bistånd, ingen invandring till väst!

Bistånd och massinvandring är konstgjort andning för dessa länder! Vi måste stänga denna kran! Då börjar dom skaka, och TVINGAS sekularisera för att inte gå under ekonomiskt!

Väst har INGEN skyldighet att hjälpa länder som vägrar ta ansvar för sig själv! Som vägrar sekularisera! Det är bättre att dom får ett helvete under en övergångstid, så kommer nödvändiga förändringar att tvingas igenom av folken i länderna!

Alternativt blir det krig med väst, men det får vi ta. Jag tror en konfrontation kan bli nödvändig i framtiden!

Anonymous said...

Дамы и Господа!

Если вы интересуетесь немного политикой, то должны были заметить - эти резкие волнения в странах Африки
возникли неспроста.

Есть 2 версии этих событий - "официальная" и "неофициальная", и обе версии скорее уводят в сторону от реальных фактов.
[b]Версия 1:[/b] Каддафи - тиран и самодержец, стрелял в мирных граждан, поэтому его надо бы убрать.
[b]Версия 2:[/b] на самом деле Европе с Америкой захотелось немного Ливийской нефти, и они решили навести небольшой "дебош"

Рассмотрим версию 1.
Да, Каддафи уже тот ещё старик, ему конечно пора бы и на пенсию. Но известно ли вам, что конкретно в Ливии
народ имеет весьма высокие преференции при его правлении? Учителя получают под $3.000, выплаты безработным
порядка $1000 и так далее. Да, он стал укрощать группки взбунтовавшихся бедуинов, но кто-нибудь понимает
реальные причины этих бунтов?
Эта версия не выдерживает никакой критики.

Версия 2.
Нефть Ливии? Да, она отличается высоким качеством, Ливийская нефть очень чистая. Но её там не так много.
Да и к тому же, зачем тогда будоражить Египет и прочие африканские государства, которые весь прошлый
год вообще никого не тревожили и не волновали?! А тут вдруг - "тираны", "изверги" и т.п.

Да, эта ситуация дополнительно подогрела цены на нефть. Отдельным корпорациям это выгодно.

Но истина короче.
Каддафи не так давно начал объединять ближневосточные страны под идеей перейти на расчёт
за нефть и товары НЕ долларами, НЕ евро, а альтернативой всему этому. И Египет - одна из стран,
которая это поддержала...

Подробнее - здесь:
http://rutube.ru/tracks/4247342.html

Однако в популярных СМИ это никогда не скажут.

P.S. У Саддама Хусейна, кстати, тоже были такие начинания. Вообще, после кризиса ооочень многие
страны стали задумываться об ИЗБАВЛЕНИИ ОТ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОЛЛАРА. Рано или поздно
это произойдёт. ФРС уже некуда понижать ставки.

Распространите это где сможете. Люди должны знать правду.


Кстати, это тоже по теме: Великобритания примет участие в военной операции в Ливии, отказалась, Великобритания примет участие в военной операции в Ливии, МИД, Франция пообещала напасть на Ливию через несколько часов, Каддафи, Великобритания отчиталась об уничтожении ливийских ВВС, в

Klartexten said...

Jag tror vi har ungefär samma grundsyn. Skillnaden är att jag ser massinvandring från auktoritära kulturer som ett allvarligt hot mot det fria samhälle som du värderar.

Skall man inte analysera de långsiktiga konsekvenserna av invandringen?

Hur ser Sverige ut om 50 år om detta fortsätter?

Religiositeten (islam) kommer att öka, sekularisering, yttrandefrihet och jämlikhet att minska. Och det fortsätter. Det är en otäck utveckling som inte får ignoreras!