Sunday, March 08, 2009

Herr Gudmundsons politiska våld

Herr Gudmundson riskerar att ännu en gång äventyra SvD:s goda anseende. Nu senast med sitt inlägg ”Det finns inga ursäkter för kravallerna, Ohly”, återgivet med underrubrikenPOLITISKT VÅLD”.

Det handlar alltså, enligt herr Gudmundson, om politiskt våld. Och som skulle ha inträffat i en demonstration tillkallad som protest mot det som Israel gjort i Gaza, upprepande, självsvåldigt och hänsynslöst – det som upplevts av många, även israeler, som ett högerdrivet folkmord på den Palestinska befolkningen.


Det som egentligen handlar om en VÅLDSAMT militärintervention som förargade större delen av herr Gudmundsons 6,6 miljarder medmänniskor som befolkar denna jord.

Ett övervåld som förbannades - med enstaka undantag – av samtliga regeringar i det världssamfund herr Gudmundson lever i. Ja, till och med numera av USA.

Som fördömdes av de allra flesta bland världens 19 stora religioner. Vilka tillsammans motsvarar 99 procent av alla troende som överhuvudtaget finns.

Och som även fördömdes av nästan samtliga journalister, överväldigande delen av läkare, et cetera.

För väldigt många av dessa, Herr Gudmundson,


den VÅLDSAMMA fascistinterventionen i Gaza representerar en grov våldtäkt av hela begreppet av människovärde.

Ty det handlar om ett begrepp som bevaras med den yttersta omsorg av varje anständig individ här på den jord Du promenerar.

Det begrepp för vilket 70 miljoner soldater fick stupa i andra världskriget. För att med sitt blod möjliggöra bildningen av Förenta Nationerna och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna som antogs i FN:s generalförsamlingen och kungjordes den 10 december 1948.

En princip som skulle gälla för alla.

För ALLA, Herr Gudmundson – oavsett hudfärg, religion, språk, socioekonomisk status.


Alldeles nyss, innan jag läste Ditt ensidiga inlägg om politiskt våld, hade jag publicerat inlägget Papperstidning som gärna tiger, papperstiger som går omkull.

Där visas också hur sanningen kan vinklas, och kan tigas. Särskilt i Debatten om bloggar och media hävdar jag att det i strikt mening inte är relevant att tala om "gammelmedia", och inte heller för den delen om "riktiga media". Det finns emellertid behov av att tala om riktig journalistik. Och ifall hederlig nyhets- och kommentaråtergivning sker i alla sorters media. Alltså anser jag att det i denna diskussion är viktigare att analysera huruvida den tekniskt traditionella såväl som den tekniskt nya mediavärlden rapporterar seriöst och sanningsenligt.

Visst kan Du och jag samspråka om politiskt våld, herr Gudmundson.

Läs dock först mina ovan nämnda inlågg
för att kanske bättre förstå varför har jag - och säkerligen många andra - genomlidit läsandet av Ditt inlägg som manifest avser att exkludera en viktig del av sanningen.

Den dag då her Gudmunson skall författa ett professionellt journalistiskt inlägg om demonstrationer mot VÅLD i Gaza, således med ett omnämnde av det VÅLD kontexten refererar till, då och endast då är hans skrivelse värdig hans läsare.


Her Gudmunson kan också utnyttja tillfället i sitt besök att läsa Professors bloggs inlägget
Piratpartiet och Don Quijote, och som beträffar her Gudmunsons osakliga påhopp gentemot dessa ungdomar.

Marcello Ferrada-Noli/ Professors blogg

En blogg som har tagit positiv ställning för Israels rätt att existera som nation och land, alldeles såsom beträffande Palestiniernas rätt att existera som nation och land.

Wikipedia: Genocide is the deliberate and systematic destruction, in whole or in part, of an ethnic, racial, religious, or national group.

Andra om ämnet: 1, 2, 3, 4. Om islamofobi
Malmo, antisemitism, rasism,
Intressant?

1 comment:

Anonymous said...

Mycket bra skrivet! Dock fåfängligt tror jag. Att hoppas på att Gudmundson skulle klokna till är som att hoppas på att vatten en dag ska kunna rinna uppåt.