Tuesday, March 03, 2009

Om avslöjandet i DN, konspirationen i vårt blogghus, och The Pirate Bay rättegång

Antydan att reaktionerna av det svenska folket – bloggarna inräknade - mot den integritetskränkande FRA lagen skulle i stället varit motiverade enligt någon PR bolagsintresse, är fullständigt absurd och det kränker en stor del av allmänheten och inte minst deras politiska representanter. Icke desto mindre - konspirationsteorier till all ära - DN uppgifterna i artikeln visade sig i fakta vara helt sanningsenliga!
..
I kommentarer omkring avslöjandet i DN + beträffande bloggare som skrev sina anti-FRAlag åsikter mot betalt av PR-bolagen (not good), har vissa skribenter avancerat slutsatsen att DN ”fyndigheten” står att söka i en konspiration av Bonniers machinery.


Ävenledes, mitt i diskussionen, Minister Sten Tolgfors i sin tur förnekar att PR-uppdrag skulle ha förekommit från regeringens sida avseende FRA-lagen. Minister Tolgfors hävdar:

- "någon blogg påstår att också regeringen skulle haft PR-byråer inkopplade i FRA-frågan. Så var det inte alls."

Om det vill jag emellertid påminna den i högsta grad verkliga PR-insatsen beskrivits i "Operation spionlag. Så lyckades FRA få igenom signalspaningslagen" (här).

Återstår då - beträffande DN artiklarna - att kommentera tidpunkten för avslöjandet. En aspekt som gör kanske den konspiratoriska tesen i viss omfattning intressant är a) att publicering ovan sker i avgörande slutfasen (SvD, SvD, DN DN +, AB) av The Pirate Bay rättegången i vilken Bonniers har medverkat aktivt som en av de anklagande parterna, samt b) The Pirate Bay har presenterats i allmänhet som starkt associerade till Pirat partiet och dess liberala teser innefatande FRA lagen och litet annat, därav nedladdning. Således, lyckas man att diskreditera PP ifrågasätter man ytterligare den juridiska etiken hos The Pirate Bay.

Dessa spekulationer - frodades i den inhemska bloggankdammen - har inte hitintills räckt för en belagd konspirationslogik. Å andra sidan, den princip som överhuvudtaget gäller i sådana sammanhang är att "det hjälper föga att bemöta den ena konspirationsteorin med en annan" (Sanna Rayman, ledarbloggen, SvD 3/3 +).

Angående en ytterligare konspirationstes som har nämnts i vissa bloggar, den som beträffar uppgiften om civil status, makens politiska färg osv. av en av skribenter i DN artikel , vill jag säga att detta är bara ett bedrövligt personangrepp, även obehagligt för bloggläsarna i övrigt, och inte hör till i "seriös" konspirationsbildning. Icke desto mindre - konspirationsteorier till all ära - DN uppgifterna i artikeln visade sig i fakta vara helt sanningsenliga!

Därmed – i min åsikt - de utpekade bloggarna, istället för att skylla ifrån sig med arga, pseudonaiva, eller opassande skämtsamma inlägg, borde i sin tur presentera alla fakta och detaljer på bordet. De är skyldiga detta gentemot hundratals andra bloggare som deltog i kampen – och förhoppningsviss skall försätta att delta- i ifrågasättning av den integritetskränkande FRA-lagen och deras juridiska släktingar, IPRED, ACTA, etc.

Det ter sig också djupt beklagligt att det ad-hominem ifrågasättande från median viceversa från bloggarna som har känt sig utpekade, har i Sverige till synes lyckats ersätta analysen av de centrala, för allmänheten högst relevanta ämnena, som den här rättegången istället egentligen handlar om.

En av dessa är problematisering av en ur åldrad upphovsrättskonstruktion, om huruvida kan den vara tillämpningsbar i vår helt annorlunda hyper Internetiserade tid.


Den fokusen är emellertid av intresse i Norge och det övriga Europa. Exempelvis i Tyskland i artikeln i der Freitag Worüber gestritten werden müsste av Tina Veihelmann, som baserades i mitt blogginlägg Sweden. The Pirate Bay trial. Monopolic, corporate and /or individual Profit-appropriation of global culture vs. public downloading is not a generational conflict, but ideological. Its solution is not juridical but political, down to the roots of our system

Som kuriosa skall jag nämna att i inledningen av det inlägg som jag utvecklade avseende den önskvärda praxisen att INTE ta betalt när det gäller publicering av våra åsikter i media (och blogg), särskilt när dessa framförts som altruistiska, ideologiska, eller i ideella ändamål . Om inte förstås skulle det uppenbarligen gälla att författaren är exempelvis professionell skribent, freelance eller anställd journalist.

Kampen mot integritetskränkande lagar måste gå vidare

Marcello Ferrada-Noli, 3/3 2009

andra om Copyright, IPRED, FRA, FRA lagen, upphövsrätt, The Pirate Bay, Downloadning (fildelning). Intressant?

No comments: