Friday, March 13, 2009

Att definiera Kulturrasism

Kulturell rasism kan vara även ett uttryck av såväl ett uppsåtligt politiskt bedrägeri eller av ett undermedvetet främlingsfientligt affektivt tillstånd. Således, kulturrasisten sällan vill, eller ytterst sällan kan, erkänna sin faktiska biologisk-etniska rasistiska inställning.
Ansökan avslagen (Aplication rejected. De Noli 2004)
Vad är kulturell rasism?
Kulturell rasism, det ideologiska ställningstagandet av en individ eller organisation, avser att proklamera:
1. Att deras egen nation, etnisk tillhörande grupp, eller tillhörande socialklass har ett kulturellt, ideologiskt eller religiöst värdesystem samt socialt beteende som värderas kvalitativt överlägset gentemot de motsvarande tillskrivna invandrarna från fattiga länder oavsett hudfärg.
2. Att dessa invandrare skall som grupp bedömas att ha kulturella särdrag, religiösa övertygelser, allmänt leverne och socialt beteende som är överväldigande mindervärdiga, negativa, kriminella, och framförallt farliga för kulturrasistens land.
3. Att i enighet med proklamationerna ovan a) invandring från dessa länder skall upphöra eller kraftigt minimeras, b) de som redan är bosatta kastas bort åtminstone till dels, samt c) betydande begränsningar gällande mänskliga rättigheter av invandrarpopulationen borde introduceras (exempelvis rätt till boendevalmöjligheter).
.
Kulturell rasism - som ideologiska formulering - kan också användas i mörkläggningen av en egentlig biologisk-etnisk rasism, av en djupt rasistisk känsla eller diverse etniska fördomar mot utvalda nationella grupper.
Kulturell rasism kan därmed vara även ett uttryck av ett uppsåtligt politiskt bedrägeri av sina förespråkare eller produkten av ett undermedvetet affektivt tillstånd. Således, kulturrasisten sällan vill, eller ytterst sällan kan, erkänna sin faktiska biologisk-etniska rasistiska inställning.

Följande från min text What is behind Swedish cultural-racism :

Put it in general terms, those who hate the Arabs or the African immigrants do not hate them much for the religion they profess or the colour of their skin, but rather because they are believed to represent the most poor segments of society. Because they live in the unfashionable "gethos" they are assigned by the force of their poverty. Because they represent a social misery we are ashame of, that rather would prefer to ignore, or has been repressed at consciousness.

Society, as well as the individuals that compose it, also has a consciousness. And this social consciousness is the ideological constellation of prevalent culture, prevalent moral, prevalent religious beliefs and prevalent ideology in the juridical system. In each of them we will find the spirit and profit of the rich but the absence of the oppressed and the poor.
..
Secondly, to regard those immigrant as miserable social class is not only unfair but an act of ignorance and contempt towards an important (and numerous) segment of the Swedish population and which represent a creative, enormous and dignifying social potential for the moral and economic prosperity of this country
.

För hela inlägget klicka här
. .
Marcello Ferrada-Noli, 13/3 2009

Andra berörda länkar: Maria Ferm, Vem äger flaggan, Den skarpa vinden i Skåne förargade sig mot min hud Vem äger flaggan Svensk? vad god dröj, Mätt din snorre, Vilse i mångfalden, Upptäck Sverige,

Intressant? M. Zaremba, Invandring, integration, rasism, invandrare, diskriminering, Råsengård, främlingsfientlighet, islamofobi

No comments: