Friday, February 27, 2009

Upphovsrätten hårddragen

Även på toppen av sin ultimata höjd är en så kallad skapare endast en bidragare till den långa processen som mänskligheten kollektivt har framtvingat sedan homo sapiens debut
,,,


Vilket är då det ursprungliga målade träkonceptet? mitt? (till vänster), eller DN:s (till höger), eller ingens (och allas)?

I mitt bloginlägg av den 23/2 illustrerar jag det problematiska med att hävda absolut originalitet i skapandet såväl av vetenskapliga produkter som konstnärliga.

Jag syftade bland annat mot den okritiska acceptansen av upphovsrätten, copyright, diverse ”author’s right”, etc., utan närmare analys och övervägande. Och därtill IPRED lagen, som enligt DN-huvudledare Integritetstrubbel (26/2) innebär efter omröstning i riksdagen en framgång för upphovsrättsinnehavarna och deras företrädare. Uttryckligt.

Och vad denna framgång skulle betyda mer konkret? Det berättar ej DN-huvudledaren, och det behövs egentligen inte eftersom det handlar - allt att bedöma - om primärt marknadskapitalismens girighet uselt fördolt under täckmanteln ”skaparens upphovsrätt”.
Däremot metoderna att användas för att inkassera - således, inom vad den nya lagen kan tillåta - förblir för de flesta konsumenter en mörklagd sanning. En välartikulerad Centerpartiets representant, behövde annars försäkra i Riksdagen att MC-klubbars fasoner att den värsta sorten inte skulle förekomma!
..
Verkligheten verkar tyvärr vara bisarrt annorlunda.

I detta sammanhang kommer i stället piratpartiets orförande Erik Falkvinge och upplyser om ett verkligen skrämmande scenario beträffande vad allt innebära skall. I den sista sektionen (Veckans argumentation) av sitt nyhetsbrev som publicerades i nätet i dag (27/2) - rubricerat Välkomna ombord - redovisas steg efter steg de horribla fascistiska metoder som skall komma att användas enligt Falkvinge i lagens namn. Erik Falkvinge slutfattar:
..
"Privatpolislagen är inte en anti-fildelningslag. Det är en anti-rättssäkerhetslag".

Som sagt, rekommenderad läsning. Särskilt till de som i mitt fall lyssnade på Riksdagsdebatten och fick höra av Alliansens talare att allt detta med IPRED är ett måste som vi i Sverige skall göra enligt EU. Emellertid så var det inte!

Och allt för att "värna om upphovsrätten"? Det är få som fortfarande kan tro på att detta skulle vara de egentliga syftena.
..
För det första det absoluta skapandet, till den grad att vi kan hävda oss som absoluta kreatörer med rätt att profitera av hundra års utveckling inom den bransch vi representerar, är fullständigt falsk.
...
I det som jag kallar dialektisk kedja vid den skapande processen – sett med historiskt och antropologiskt perspektiv - ter det sig emellertid som naturlig att likheter mellan nya och äldre skapande och/eller förbättringar lätt uppstår.
..
Gamla rön är innefattade i de nya. Dessutom iakttagelser, vetenskapliga fynd, texter, tekniska produkter eller konstnärliga opus i allmänhet delar ju i sin kategori gemensamma bakgrunder och premisser. Estetiken inräknad. Likaså mänskliga betraktelser av en och samma historiska kunskap, atavism och natur. Det uppkallas även skolning.
..
Även på toppen av sin ultimata höjd är en så kallad skapare endast en bidragare till den långa processen som mänskligheten kollektivt har framtvingat sedan homo sapiens debut.
....
Detta totala avsaknad av intellektuell ödmjukhet och etiskt perspektiv är det som förvandlar den föråldrade upphovsrätten till en löjlig rättslig figur, mitt i vårt unga millennium.
...
Dramatiskt manipulerade av enorma företag i nöjesgeschäft verkar "kreatörerna" inte uppfatta naturen av sin egen konst. Well, no business as show business. Däremot är enligt min åsikt den centrala frågan i sammanhanget huruvida någon har, eller kan egentligen åberopa, ägandet av upphovsrätten (se länken nedanför). Eva Hamilton, VD i SVT behandlar också ämnet - om än retoriskt - inledningsvis i sitt inlägg i SvD den 26/2.

..
Nu till saken här. I min blogg av den 23/2 illustrerade jag detta med det påstådda absolut original skapandet med mitt eget målade motiv – ”The scientist and the copyright” - vilket också beskrevs i följande ord “I had no problem in having the idea of painting a tree (see below) - as in the form of a brain – composed by an intricate system of connected tubes. Besides – and this is my point – those trees were absolutely connected in their roots with the roots of other trees scattered all over the visible segment of earth.”

Den här (till vänster) är bilden med min av den 23/2 publicerade trä med sina multiple ben och tusen huvud

Och den här (till höger) är DN-huvudledarens trä av den 27/2, med sina multiple ben och tusen huvud
Vilket är då det ursprungliga målade trä konceptet?


OK, jag medger att liknelser inte är lite hårddragen. Men, för argumentationens skull.

Jag är för resten en trogen åskådare till Magnus Bard.

För övrigt, även om teserna i DN-ledare Integritetstrubbel är i allmänhet korrekta - eller just på grund av detta - skall DN ha svårt att övertyga att tidpunkten för den huvudledaren var den korrekta. Den kom nämligen en dag efter IPRED-omröstningen i Riksdagen!

- Inte utan vissa konspiratoriska tankar av

Marcello Ferrada-Noli, 27/2, 2009
Bilden ovan är min originella målning
The Poor Scientis and the Copyright (click to enlarge)
Vägen till kreativitet är krångligt och till synes har alltid

en kollektiv ursprung, från flera latituder och epok


andra om Copyright, IPRED, FRA lagen, upphövsrätt, The Pirate Bay, Downloadning (fildelning). Intressant?

2 comments:

Anonymous said...

Det ska bli kul att se hurEva Hamilton ska lösa denna krisen.

Ulmerkotten said...

Nja, problemställningen är egentligen inte hur nära man kan vara för att bli klassad som kopia eller plagiat. När det handlar om The Pirate Bay, och problemställningen är det ingen som helst tvekan om att det handlar om direkta kopior.

Problemställningen är att lagen är baserad på lagen ser saken så att någon gör en kopia, någon förvarar den, och någon säljer den. Alltså, försöker man applicera detta tänkande på Internet, och det fungerar inte så idag såsom lagstiftaren avsåg.
Man försöker alltså slå mot knutpunkterna, varav en är Pirate Bay. Pirate Bay tillhandahåller egentligen bara information om var kopior kan laddas ner, vilket inte är olagligt om man inte kan klassa det som 'medhjälp'. Men i desperation kan ju inte målsägarna anföra annat, och som sagt; varandes en knutpunkt anser man att detta är det lämpligaste objektet f.n. Tyvärr, även vid en fällande dom, är man rökt. Teknologin, Internet och spridande av alla typer av material är så snabbt, internationellt att målsägarna greppar vilt efter halmstrån.