Friday, October 03, 2008

Jan Björklunds inkonsekvens om FRA lagen

Jan Björklunds påstående "Medborgarna ska kunna veta allt om myndigheterna, men myndigheterna ska inte kunna veta allt om medborgarna" (se DN.se 3/10 , AB), sätter honom i en konsekvens/inkonsekvens dilemma gentemot FRA- lagen eftersom denna handlar trots allt just om massavlysning på riktigt.

För att börja med, vill jag här påminna att Folkpartiets numera ordförande Jan Björklund hade bl.a. förespråkat spioneri och angivning svenska skolelever i mellan med syfte att "förstärka" underrätelsen i kampen mot terroristerna. Som bekant tillhör Björklund den prominenta "mest till höger" falangen inom respektive Allianspartierna.

Samma Björklund beklagar sig nu att en socialdemokrat politiker skulle ha jamfört Alliansregeringen med Zimbabwe och Nordkorea. I så fall det var en understatement. Det kan egentligen bli ännu värre:


Marcello Ferrada-Noli 3/10, 2008

andra om FRA, fra-lagen

2 comments:

Dennis Nilsson said...

Jan Björklund måste givetvis ha blivit felciterad a la det nya nyspråket.

Han skulle egentligen ha sagt "Myndigheterna ska kunna veta allt om medborgarna, men medborgarna ska inte kunna veta allt om myndigheterna".

Det är Folkpartiets nya motto och i överenstammelse med vad Jan Björklund och (fp) visat i handling.

./////

Visst kan vi medborgare också nyttja ordlekar :-/

Marcello Ferrada-Noli (Sweden) said...

Så sant, tyvärr. Och sedan detta med att FP fortfarande kallar sig ett liberal parti medan deras politik i praktiken har visat sig vid väsäntliga tillfällen liberalismens motsats.

Undrar om det verkligen finns en möjlighet bland "oppositionella" inom FP, eller tillräklig övertigande kapacitet, eller tillräklig vilja, för att kunna åstadkomma en förändring till den rätta.