Wednesday, October 08, 2008

Folkpartiet:s motion för dödshjälp helt emot resolutionen av World Medical Association

"The World Medical Association upprepar sin starka övertygelse om att dödshjälp är i konflikt med grundläggande etiska principer för medicinsk praxis och uppmuntrar alla nationella läkarsällskap och läkare att avstå från att delta i dödshjälp, även om nationell lagstiftning tillåter det"

Folkpartiets riksdagledamot Eva Flyborg har, tillsammans andra i sitt parti, lagt fram en motion till riksdagen för att göra eutanasi (aktiv dödshjälp) lagligt i Sverige. Den information ges i en artikel av Mats Carlbom i dagens Dagens Nyheter (DN), sidan 16 ( "Fp-politiker kräver Att Sverige tillåter aktiv dödshjälp"). Artikeln är ännu inte på nätet.

Det finns också ett reportage om detta initiativ av journalisten Mari Forssblad i Sveriges Radio, och en artikel i Eskilstuna Kuriren (8/10) samt i Dagens Medicin.

Eutanasi-liknande initiativ har vid upprepade tillfällen starkt ogillas i Europa, delvis för sina historiska associationer med liknande nazi/rasistiska lagar i Tyskland under Hitler, och som särskilt syftade till massmordet på den invandrarbefolkningen med judisk påbrå.

Ett - dock oklart - argument pro dödshjälp som har framförts avser den höga andelen självmord i europeiska länder. I Sverige, däremot, självmord har minskat avsevärt sedan 90-talet.

 
Den nuvarande argument som används av Folkpartiet är fullständigt irrelevant:

I själva verket, upphovsmannen till förslaget, Eva Flyborg, argumenterar att eutanasi bör övervägas eftersom på andra håll i världen aktiv dödshjälp är tillåtet, nämnligen i "Schweiz, Belgien och den amerikanska staten Oregon".

Emellertid, följande Flyborgs resonemang, om vi samlar alla länder i världen (n = 195) och alla stater i USA (n = 50) får vi enligt Folkpartiet logik att vi måste införa dödshjälp eftersom 1, 2 procent av alla världens "platser " har redan den praxis!

Hur kommer det sig att ett Folkpartiets ledamot skulle räkna USA stater tillsammans med andra länder i världen i samma kategori av världen-platser ( "Flera håll i världen")? Hur pass "Amerikanist" en folkpartist kan egentligen vara?


En annan Folkpartist, alltså partisekreteraren Erik Ullenhag, samtidigt som förklarar att motionen inte representera partiets linje, basar över ett parti för vilket, enligt DN-artikeln "en svårt sjuk patient som är kapabel att fatta egna beslut ska kunna säga nej till livsuppehållande vård", meningar som har faktskt det samma inehåll som i Fyborg förslag.

Båda yttrande (Folkpartiets separat respektive Fyborgs) faller direkt emot ett flertal resolutioner som antagits av The World Medical Association.

THE WORLD MEDICAL ASSOCIATION RESOLUTION ON EUTHANASIA (2001, 2002)

1. The World Medical Association's Declaration on Euthanasia, adopted by the 38th World Medical Assembly, Madrid, Spain, October 1987, states:"Euthanasia, that is the act of deliberately ending the life of a patient, even at the patient's own request or at the request of close relatives, is unethical. This does not prevent the physician from respecting the desire of a patient to allow the natural process of death to follow its course in the terminal phase of sickness."

2. The WMA Statement on Physician-Assisted Suicide, adopted by the 44th World Medical Assembly, Marbella, Spain, September 1992 likewise states:"Physicians-assisted suicide, like euthanasia, is unethical and must be condemned by the medical profession. Where the assistance of the physician is intentionally and deliberately directed at enabling an individual to end his or her own life, the physician acts unethically. However the right to decline medical treatment is a basic right of the patient and the physician does not act unethically even if respecting such a wish results in the death of the patient."

3. The World Medical Association has noted that the practice of active euthanasia with physician assistance, has been adopted into law in some countries.4. BE IT RESOLVED that: 1. The World Medical Association reaffirms its strong belief that euthanasia is in conflict with basic ethical principles of medical practice, and 2. The World Medical Association strongly encourages all National Medical Associations and physicians to refrain from participating in euthanasia, even if national law allows it or decriminalizes it under certain conditions.


Folkpartiet förslag i fulltext hittar Du här

Marcello Ferrada-Noli 8/10, 2008

Mer om Folkpartiet, döden, suicid, aktiv dödshjälp, Folkpartist vill införa aktiv dödshjälp, interesant?

1 comment:

Nedslag said...

oj det hade jag ingen aning om det måste jag kolla upp imorg och länka till. Här håller jag med dig helt befängt.

MVH

Tindra-Annette