Monday, September 15, 2008

FRA och Talibaner

Behövs det köpslåendet, alltså försäljning av information, eller "utbyte" som det kallades nu, i det här fallet för att veta mer om talibaner i Afghanistan och med det priset att vidarebefordra privata information från möjligen alla svenskar i Sverige som skulle kunna passa – även oskyldiga - i vissa tekniska parametrar?

För
den anledningen vi skulle definitivt ha det lugnare om den svenska militärexpeditionen kommer istället tillbaka hem från Afghanistan.

Detta inlägg, med uppdaterad text, ersätter det tidigare FRA debatten - har ni glömt Vietnam?

En del av regeringens representanter samt FRA-lobbyn har betonat, senaste i samband med avslöjande att Sverige samarbeta med diktaturer (DN, SvD 15/9, AB, SVT 14/9), att allt detta informationsbyte skulle delvis behövas för att säkra oss information - om t.ex. talibaner , har man tidigare sagt - i samband med den svenska närvaron i Afghanistan.

En huvudfråga som emellertid inte någon journalist eller bloggare - mig veterligen -ställer i sammanhangen är: Behövs egentligen en svensk militär närvaro i Afghanistan, och till synes underordnad till andra makters geopolitiska strategi?

Man appellerar till ett FN-mandat, dock faktum är att endast drygt 17 procent av samtliga länder som ingår i FN har valt ingår this ”NATO-led security and development mission” - i vilken självklar är NATO länder överrepresenterade. Dessutom är det fullt möjligt att vid tillfälle avstå (Schweiz och Sydkorea har så agerat).

Vissa kanske tror att deltagandet handlar det endast om ”utveckling” eller humanitära liknande aktiviteter, och för visso dessa sker vid International Security Assistance Force, ISAF . I själva verket alla dessa insatser sker dock i Afghanistan vid sidan om ren militära operationer som NATO genomför i landet, parallelt .

Photo source here

Antal civila offer inklusive döda, samt ”colateral damage” som det heter växer snabbt i Afghanistan. Som illustration uppges här följande färsk nyhetsrapport from Reuter (Kabul, 8/9 2008) :

The report comes weeks after U.S.-led coalition forces carried out an air strike in the western province of Herat which the Afghan government and the United Nations say killed 96 civilians. The U.S. military says five to seven civilians were killed.
The incident sparked off public protests in the country and caused the Afghan government to call for a review of the presence of foreign forces in Afghanistan.
Civilian deaths as a result of foreign air strikes almost tripled in 2007 compared to 2006 with 321 people killed, HRW said in its report. In the first seven months of this year, at least 119 civilians were killed in air strikes, it said.
The figures for this year do not include the Herat incident in August. About 2,500 people, including 1,000 civilians have died in the conflict in the first six months of this year, aid agencies say.


Uppdaterade uppgifter visar att en majoritet av befolkningar i flera länder icke stämmer med sina regeringar i detta krig, inkluderande 54 % av USA medborgarna! I Frankrike, Italien, Canada, majoritet av befolkningen godkänner ej deltagande i militära aktioner i Afghanistan. I Frankrike har närmast 60 procent av befolkningen nyligen (augusti 2008) krävt sin regering att kalla de franska trupperna tillbaka från Afghanistan. Likaså i Storbritannien har 54 % av befolkningen (juni 2008) uttryckt att deras soldater skall komma tillbaka.

Och med avseende på soldaterna från det neutrala landet Sverige i Afghanistan? Varför dessa internationella röster inte hörs tillräkligt här? Ja, svenska soldater under NATO ledning?

Skall inte den militära doktrinen följa den politiska doktrinen? Skall inte den sistnämnda följa de grundläggande värderingar det svenska folket såväl dess representanter i riksdagen har deklamerat avseende utrikes grundpolicy, att man skall försäkra omvärldens respekt för rikets oberoende och neutralitet?

Min botton line här - avseende den debatterade FRA kontakt policy - är att den åberoppade"vinst" tesen kan, mest sannolikt, resultera i tvärtom. Vi bara förlorar med ett FRA samarbetet som riskerar dra Sverige mot en mer beroende situation gentemot NATO, gentemot diktaturer av olika slag eller gentemot för oss oidentifierade regimer. Behövs det köpslåendet, alltså försäljning av information, eller "utbyte" som det kallades nu i SVT1 programmet, i det här fallet för att vi ska ”ha det lugnt” med talibaner i Afghanistan och med det priset att vidarebefordra privata information från möjligen alla svenskar i Sverige som skulle kunna passa – även oskyldiga - i visa tekniska parametrar? För den anledningen vi skulle definitivt ha det mer lugn om den svenska expeditionen kommer istället tillbaka hem.

Personligen tror jag inte att det är därför "utbytet" huvudsakligen sker. Ärligt talat tror jag att det inte ens handlar om utbyte utan om beställning! Den andra aspekten är att det informationsinnehållet med den nya FRA-lagen, återigen, delvis kan ha att göra med spionering av trafiken avs. exempelvis Ryssland, etc., men till en okänd omfattning kan det även ha att göra med direkt information beträffande vanliga svenskar som bor här i Sverige, inte i utomlands.

Bloggosfären verkar ha fått detta lite snett. Alltså USA, GB, Turkiet, Israel, Pakistan, etc. behöver icke FRA:s information om vad som händer i ett område som är ändå täckt av deras egna, säkerligen hypermoderna och effektiva, avlysnings aparaturer och dyl. Vad de behöver fråm FRA är vad endast FRA kan prestera bättre än de, nämligen information av oss svenskar i Sverige. Nu visar det sig att denna information kan samlas av oss alla oberoende om denna har eller ej en direkt relevans för det nya inte så kalla kriget . Och sen skickar FRA informationen till alla dessa länder. Punkt?

Och beträffande militära insats i Afghanistan. Kriget för Afghanistan som direkt drabbar även dessa afghaner som inte råkar vara terrorister? Kriget mot fattigdomen samtidigt vi hjälper att likvidera just de fattiga? Kriget mot förtryck medan vi låter våra egna lagar förtrycka oss själva? Det kriget vinner vi aldrig, aldrig på det viset. Har ni glömt Vietnam?

Marcello Ferrada-Noli 15/9 2008


Aktuellt i FRA-debatten (Från Mark Klambergs blogg)
Bloggar som deltar i nedräkningen1. NätverkStoppaFRAlagen.nu2. OberoendeAnnarkia, Argast, Oscar Swartz, Amanda Brihed, Motpol, Farmorgun, Jens. O, Kulturbloggen, Intensifier, Veckans bild, ProjektPåRiktigt 3. Liberaler i och utanför allianspartiernaMinaModerataKarameller, Inside Stefan Hallgren, HAX, Ankersjö, Mårtensson, Magnus Andersson, Lakes Lakonismer 4. PiratpartisterOpassande, Rick Falkvinge5. SocialdemokraterMitt-i-steget, Annikas tyckeri, Erik Laakso6. MiljöpartisterBjörn Wadström .


Inlägget länks nu här

5 comments:

Anonymous said...

Det som lägligt glöms bort varje gång det talas om Afghanistaninsatsen är att det faktiskt finns ett svenskt signalspaningsteam där, NIC (National Intelligens Cell) som samarbetar med IFOR och delar underättelsematerial med även NATO's signalspaningstrupper.

Har inget med FRA-Lagen att göra eftersom det handlar om klassisk militär signalspaning.


Däremot är det ett halvbra argument att "tänka på våra pojkar i afghanistan!".
Om vi varit amerikanare....

Anonymous said...

Tips; Ta och lyssna på amerikansk independent radio, som Nova M Radio Network, så får du reda på saker och ting som annars inte kommer fram;

http://www.novamradio.com
http://www.kphx.com

Det är väldigt intressant och lärorikt. Sedan kan man jämföra med vad som kommer fram till medierna här i sverige.

Marcello Ferrada-Noli (Sweden) said...

Till scaber nestor. Beklagar att mitt svar fick vänta. Man kan inte vara doktor på allt. Jag helt enkelt inte är så bra på detta att gå in i kommentarer och svarar. Ärligt talat, jag viste inte hur man gjorde. Men håller på att lära mig. Annars tycker jag, allmänt, att kommentarsystem kan vara en viktig feedback. Beträffande vad Du påpekar om spaningsarbete i Afghanistan tolkar jag vad Du skriver som en delvis bekräftelse av tesen i mitt inlägg. D. v. s. åberopandet av man uppnår en ökad säkerhet för svenska trupper genom att ha rätt att ingripa/undersöka hela befolkningens privata kommunikation, intima telefonsamtal, etc., låter lika osanningsenligt som absurt.
take care
professorn

Marcello Ferrada-Noli (Sweden) said...

Till Dennis Nilson

Tack för det. Jag lyckades att få kontakt. Både länkar går dock till samma Nova.
Du Dennis, tack så mycket för Startreks Experiences fina videos ang. den 16 september. Jag tror mig att även jag fångades i någon snabb sekvens!
kgv,
profe.

Anonymous said...

"En huvudfråga som emellertid inte någon journalist eller bloggare - mig veterligen - ställer i sammanhangen är: Behövs egentligen en svensk militär närvaro i Afghanistan?"

En mycket bra fråga, som alldeles riktigt egentligen inte debatteras. Hela FRA-motståndet tycks ha missat denna blotta.

Två bloggar som berör frågeställningen är:

forsvaraoberoendet.wordpress.com
afghanistankrigen.wordpress.com

Men de har inte fokus på FRA förstås...

Hur kan man göra för att väcka motsvarande opinionsstorm för hemtagande av soldaterna?