Wednesday, December 12, 2007

Socialstyrelsens dilemma

DN:s ledarskribent Hanne Kjöller uppmärksammar i ledarartikeln "I skyttegraven" (DN 13/12) Socialstyrelsens dilemma - "Ta eller bara ha ansvar" - avseende riktlinjerna för sjukskrivning vid s.k. utmattningssyndrom. Hanne Kjöller refererar där till min ifrågasättande artikel publicerades i Dagens Medicin 3/10.

Artikeln
Utmattningssyndrom är en kulturellt betingad diagnos unik för Sverige går att läsas här

Hanne Kjöller sammanfattade i I skyttegraven :

"Tre personer i gruppen, Marie Åsberg är en av dem, uppfann 2003 det svenska utmattningssyndromet. Och redan då argumenterades för lång sjukskrivning och mycket rehabilitering. Det finns ingenting som talar för att samma personer i dag skulle underkänna sitt tidigare arbete och landa i någon annan slutsats. Att den enda studie som låg till grund för slutsatserna ifrågasätts lär inte förändra den saken (Dagens Medicin 3/10).

Hoppet står inte heller till den "referensgrupp" där kritiska läkare, som exempelvis Åsa Kadowaki, ingår. Socialstyrelsen har givit gruppen samma mandat som den som skriver på ett klotterplank. Vill Marie Åsberg och hennes vänner inte ändra så mycket som ett kommatecken, så behöver de inte göra det heller. Hoppet står i stället till Socialstyrelsen. Det är, berättar chefen för hälso- och sjukvårdsavdelningen Bo Lindblom, verket som utifrån expertgruppens skrivningar och granskningsgruppens invändningar fastställer riktlinjerna. Och det är här Socialstyrelsen bekänner färg. Om Marie Åsbergs uppfattning får fullt genomslag, får man kanske fundera över vad vi ska med en Socialstyrelse till när vi nu har en Marie Åsberg. "

Länkar till några andra inlägg om ämnet finns i http://utmattningssyndrom.webblogg.se/

För en mer utförlig presentation av mina teser om ämnet, läs min artikel publicerade i Dagens Medicin Utmattningssyndrom är en kulturellt betingad diagnos unik för Sverige, Kejsarens utbrända kläder i Sociologisk Forskning (länk) och mitt inlägg i Professors blogg om "Freud, utbrändhet och utmattningsdepression" (länk). Läs även mina artiklar i Läkartidningen om diagnosen utbrändhet/utmattningsdepression, och mina debattartiklar om ämnet i http://ferradanoli.wordpress.com/burnout . Mina vetenskapliga artiklar om posttraumatiskt stressyndrom i
http://ferradanoli.wordpress.com/articles

No comments: