Sunday, July 09, 2006

Stressjukdomar. Aleksander Perski uttalar en rad osanningar i sitt inlägg i DN 4/7 2006

SOMMAR 2OO6

Läs här Kejsarens utbranda kläder, publicerat i Sociologisk Forskning


Hanne Kjöller har skrivit en förträfflig analys om rehabiliteringsgeschäft i en artikelserie i Dagens Nyheters ledarsida. Hanne Kjöllers slutkläm:

"Klart är i alla fall att Perski gjort sig en karriär på att för dyra pengar lära människor att välja den längsta kön på Konsum".

Jag återger här publicerade texter (skannade) med synpunkter jag uttalade i intervjun i hennes artikel i DN den 21/6, Aleksander Perki s inlägg den 4/7 med Hanne Kjöllers svar, och mitt inlägg i DN:s ledarsida den 7/7 2006.

Aleksander Perski antyder i stressmottagningens hemsida att jag skulle ha "inspirerat" DN:s artikelserie ovan: <<. . . en ung journalist på Aftonbladet skrev faktiskt en artikel förra året, med löpsedelsrubriken ”Utbrändhet är en bluff” och även denna artikel var inspirerad av ”stressexperten” Marcello Ferrada Nolli>> påstår Perski. Vilket är inte bara kränkande mot dessa journalister utan rent absurt. Istället är det de katastrofala konsekvenserna i samhället av dessa pseudohälsofenomen som inspirerar - och skall fortsätta att inspirera - seriös svensk journalistik.

Det är flera påståenden i Alexander Perskis inlägg som är osanningsenliga,
både avseende saken i fråga och om mig. (se mitt svar längst ner). Att jag - enligt Perski - "aldrig publicerat något vetenskapligt arbete kring stressjukdomar" är rent förtal och återigen ett absurt och märkligt offentligt påstående från samma stressmottagningsansvarige som har kategoriserat posttraumatiskt stress syndrom (PTSD) som en stressjukdom på stressmottagningens hemsida. Faktum är att jag disputerade på Karolinska Institutet med - mig veterligen - den i Sverige första medicinedoktorsavhandlingen med temat posttraumatiskt stress syndrom.


Alexander Perski uttalade i P1 för ett par dagar sedan att stressmottagningen är "en av de bäst fungerande klinikerna på Karolinska Institutet" (Studio Ett. Utbrändhet P1 6/7 2006 ). Med facit av det som avslöjades vid DN:s granskning över rehabiliteringsbranschen, i synnerhet stressmottagningen - "en helprivat rörelse med vinstintresse" med tvivelaktig rehabiliteringsframgång samt utvärdering (se nedanför) - borde KI:s ledning agera nu!

En utförligare kommentar kommer senare, när och om jag hittar tid efter min seglingsemester. Och, som har till mig redan föreslagits, kanske även något rättsligt.

Hanne Kjöllers artikel den 21/6 2006

Klicka på DN klippet för att se hela artikeln

Perkis inlägg samt Hanne Kjöllers replik den 4/7 2006:

Alexander Perski : "Jag vill ifrågasätta Hanne Kjöllers tre påståenden om rehabilitering. 1. Stressjukdomar finns inte. Bevis: HK tycker det, en doktor, som har hjärtat åt vänster (?) tycker det, en psykiater som aldrig publicerat någon vetenskap i ämnet tycker det".
Klicka på DN klippet för läsbar text

Hanne Kjöller:
"SVAR: 1. Jag har aldrig påstått att stresssjukdomar inte existerar. Jag har ifrågasatt omfattningen, att så många blev sjuka samtidigt, att fenomenet i stort sett bara existerar i en handfull länder med generösa ersättningssystem, samt att de mätbara stressrelaterade sjukdomarna sjunker under samma tid som de mer diffusa stresssjukdomarna mångdubblats i Sverige". Klicka på DN klippet för läsbar text


Och mitt inlägg i DN den 7 juli 2006


Ferrada-Noli:

Chefen för den privata stressmottagningen vid Karolinska
Institutet, KI, Aleksander Perski, uttalar en rad osanningar
i sitt inlägg i DN 4/7 samt på stressmottagningens hemsida.
Det faktum att hjärtsjukdomar har minskat samtidigt som

stressens sägs öka, avfärdar Perski att numera ”går det inte
att se vilket bidrag stress har för uppkomsten av dessa
sjukdomar”. Perski hävdar att stressjukdomar ”syns tydligt”
i bland annat ökning av självmordsförsök. Socialstyrelsens
data (Folkhälsa – lägesrapport 2005) visar att

självmordförsök i Sverige försätter att minska för alla, med
undantag
av en ”viss ökning” bland unga kvinnor i åldern
15-24 år. Här
inkluderas skärningar.

Aleksander Perski påstår att jag "aldrig publicerat något vetenskapligt
arbete kring stressjukdomar". Jag disputerade vid KI i ämnet

posttraumatiskt stressyndrom och suicidalitet - handledare var
professor emeritus Marie Åsberg - och har flera vetenskapliga
artiklar publicerade i ämnet. Posttraumatiskt stressyndrom
placeras tydligt i KI:s stressmottagnings egen lista över
stressjukdomar.

Marcello Ferrada-Noli
Medicine doktor i ämnesområdet psykiatri,
professor i folkhälsovetenskap inriktning epidemiologi

För en mer utförlig presentation av mina teser om ämnet, läs min artikel publicerade i Dagens Medicin Utmattningssyndrom är en kulturellt betingad diagnos unik för Sverige, Kejsarens utbrända kläder i Sociologisk Forskning (länk) och mitt inlägg i Professors blogg om "Freud, utbrändhet och utmattningsdepression" (länk). Läs även mina artiklar i Läkartidningen om diagnosen utbrändhet/utmattningsdepression, och mina debattartiklar om ämnet i http://ferradanoli.wordpress.com/burnout . Mina vetenskapliga artiklar om posttraumatiskt stressyndrom i
http://ferradanoli.wordpress.com/articles

Till sist önskar jag er en trevlig sommar

No comments: