Sunday, September 28, 2008

Statsmaktens repressionsalibi

[Reviderad version 29/9 2008. Addenda and layout 16/10 2008]

Må vara att det primära, uttalade syftet av FRA lagen har att göra, åtminstone delvis, med ”signalspaning”. Emellertid framkommer också det ej dementerat framtida köpslående avseende taktisk information om suspekta politiska flyktingar, av den typ som transporteras i hemlighet från svenska flygplatsen - av utländsk underrätelse agenter – till tortyr i Egypten eller från andra latituder till CIA:s polska fängelsehåll.

Och allt resten, allt avlysning, allt trampande på mänskliga rättigheter, allt basunandet av den neutralitetsprincipen och dignitet tillhörande den gamla svensk utrikespolitiken - för vilken har Sverige blivit högt aktad i de allra flesta länder, särskilt i den tredje världen - allt detta, plus så mycket annat som vi inte ännu vet, är det pris som vi, inte FRA, skall betala. Alltså vi betalar till supermakterna med nio miljoner svenskarnas privata, personlig integritet, för FRA skall ha den ”ära” att vara med i deras fundamentalistkrig om andras olja.


Att det är politikerna de som i verkligheten bestämmer - "ofta utan allt för mycket faktaunderlag" - som påpekas i FRA: Kulturkrock Ett par ord om politiken- kan vara en sanning med avgörande modifikationer. Utan att anklaga andra för naivitet, vilka makter finns bakom de synliga politiska besluten och i högsta grad de militär-relaterade? Ungefärligen, vad andras geopolitiska intresse, deras globala oljeproduktion, kartell och marknads ägande har att göra med vår till synes underordnad utrikes politik, i vilken FRA- lagen blir bara ett instrument?

Nåväl, för detta hade det strategiska initiativet behöva komma till jurisdisk form. Det blev kampanj (se några detaljer i Operation spionlag), fälttåg i den politiska arenan, det blev psykologiskt krig.

Psykologiskkrigsföring från FRA/regeringens sida har haft till synes två strategiska mål. Hitintills kända, skall tilläggas.
picture from Indymedia - non verifiable source

I

Det korsigtiga målet beträffar värvning av supportrar från diverse kanslier, myndigheter och riksdagen, såväl bemötandet av invändningarna mot lagen, särskilt från bloggosfären.

Bloggsfären i sammanhanget är inte bara den kraften som hållit flamman uppe avseende FRA debatten såsom många journalister har gjort gällande. I det väsentligaste, är det faktum bloggosfären huvudkällan av information, analys och övriga belägg som har använts såväl av före detta ”dissident” och riksdagsledamöter (Bloggosfärens politiska genombrott) som övriga utanför bloggosfären.

Låt oss påminna att detta är ett kolossalt kollektivt arbete (bryr mig inte om ni känsliga ”rena” liberaler fnissar inför begreppet ”kollektiv”) i vilken deltar inte bara vi som av någon anledning har haft våra inlägg länkad - några skribenter mer andra mindre -, utan alla, alla bloggare som har bidragit med en bit av information eller har bidragit med att vidareföra det agiterande, det tekniskt, eller det ideologiskt-innehållande budskapet. Det handlar således om ett definitivt bredare politiskt sällskap respektive antal bloggare än den som uppges i doktoranden Mark Klambergs företeckning över den kombattant bloggosfären.

En annan taktik som har använts i den här psykologiska krigsföringen är den hyperklassiska ”desinformation”. Till detta hör till de ”nya uppgifterna” om terrorist hot särskilt i samband med den svenska militära närvaron i Afghanistan. Jag har utvecklat om det ämne i tre inlägg (här, här och här).

Den är faktiskt samma typ av taktik som använts för att legitimera inför allmänheten krigshandlingarna i Irak. Man åberopade ett horribelt hot, att fiende hade ”massförstorelse vapen” och som likaså anfördes med internationellt terroristhot. Detta kunde lätt framtvinga omedvetna associationer med effekterna upplevs i Hiroshima och Nagasaki. Som sagt "en tillförlitlig åtgärd, typiskt för psykologiskkrigsföring: genom att manipulera en redan socialt inlärd skräck variabel tillsammans med människans naturliga självbevarande drift".

Fakta visade att det var ingendera, det hade funnits aldrig sådan massförstorelse vapen i den dåvarande Iraks arsenal och inte heller fanns en koppling mellan Husseins regering och den förfärliga organisationen led av terroristen Bin Laden.

Psykologiska krigsföringen i copy cat version

Nu är det FRA:s tur och spöket åberopas exakt på nytt. Identifikation av hotet representerad av massförstorelse vapen plus internationell terrorist hot framkommer tidligt bland de syftena nyligen lanserades avseende FRA. DN uppger att bland de sju "mer definierade ändamål" som nu återges för FRA står "säkerhetspolitiska konsekvenser vid internationell terrorism samt utveckling och spridning av massförstörelsevapen" (Nya beskeden om FRA tystar inte bloggare, DN 27/9 2008)

En annan likhet med händelsärna ovan är att nästan samtliga journalister i Sverige gick med på det.

II

Det långsiktiga målet har i stället att göra med demokratin, att skrämma de som använder sig av Internet, e-post, etc. med syfte att förhindra ett effektiv byggande kritiskt material som avses ifrågasätta statsmakten, deras eventuella överträdelse av demokrati eller sina repressiva myndigheter.

FRA – lagens oundvikliga metamorfos blir att vara den högsta apparaten i det repressiva systemet. FRA-lagen är teoretisktsätt ett fascist resonemang.

Som jag utryckte i inlägget Terroristparadis, den eventuella tillämpningen av FRA-lagen, även om inte är dess primära syfte, genom att skrämma bort folk bort från sina datorer och övriga kommunikationsmedel, eller genom att idka självcensur, ska resultera i att många i förlängningen drar sig för att granska statsmakten i framtiden.

Det är farligt att ha rätt i dessa saker i vilka makthavarna har fel, har Voltaire sagt.

FRA – lagen och sina uppdragsgivare skrämmer emellertid inte bloggosfären, inte ännu, och aldrig mig.

Jag lovade att fortsätta min debat. Se även min post Foreign policy, terrorism, CIA, Kant, Lincoln, fanaticism, tolerance, FRA-legislation, religion, and philosophical anarchism (16/10 2008)

Marcello Ferrada-Noli 28 september 2008

Detta från Projekt på riktigt:
Mer
intressant om , , Fler boggar: Scaber_nestor MinaModerataKarameller Hax, Falkvinge, Jinge, Opassande, Badlands, Motbilder, Drottningsylt, Stoppa FRA-lagen, Karamelltankten, Odsvall, Arvid Falk, Kjellberg, Annarkia, Brygubben, Uddebatt, Betaalfa, Christer Magister, Rick Falkvinge,(igen), Trotten, Jinge (igen), Satmaran, Alliansupproret, opassande(igen), Oscar Fredriksson, ProjektPåRiktigt Baccus´ blog Motbilder Mina Moderata Karameller Dumheterna Arvidfalk.se Jens O. Rick Falkvinge (pp) Opassande Jinges web och fotoblogg Anna Troberg Funky fresh! Enligt Min Humla Opassande igen Lennart Holmlund the real mymlan El Rubio talar Maria Byström Mitt egos boning Alla dessa åsikter Nonsens, garrar och allt därimellan Frihet, Fildelning och Feminism Professors blogg Opassande #3 TANGO FÖR ENBENTA politikbloggen.wordpress.com Saint S.B - Must not sleep, must warn others Brentlin Majken Henæs Johansson Widar Nord Arvidfalk.se igen basun Rick Falkvinge (pp) igen annie annie igen annie #3 annie #4 annie #5 I polemik Opassande #4 annie #6 UD/RK Samhällsdebatt Signerat Kjellberg annarkia frendo.se Händelsehorisont miata Rick Falkvinge (pp) #3 Tommy K Johansson Mina Moderata Karameller igen Opassande #5 www.webhackande.se Ett hus liv och lustar och andra livsaktiviteter Beta Alfa Anna Troberg igen Alliansupproret Motbilder igen Mattias tycker och tänker Resurrection of Yvanna JohanNorberg.Net Jens O. igen Opassande #6 mats sanderprivata moderata funderingar Pophöger LO Reinfeldt´s blog Zac’s åsikter på ett fat. Grafström Intensifier Svensson Den Osynliga Patienten Ingemars blogg Kulturbloggen sofiabergdén Klementinen Mitt i steget Malmö MUF - Ordförande har ordet Trettioplus Christermagister Hax Hax igen Opassande #7 Alliansfritt Sverige Kreafonbloggen - Kreafon reklambyrå i Göteborg Ann-Sofie Wågström´s Weblog Christian Engström (pp) Mad World Tommy K Johansson igen Anders Wallner Mathias Sundin Fradga

http://intressant.se/intressant