Sunday, January 13, 2008

''Vad var det jag sade''. Nu igen

Upprättelse? Det tog i så fall "bara" åtta år för att forskarkolleger skulle bekräfta tesen om jämställdhets brist i samband med ökad benägenhet för stressrelaterade psykiska problem bland svenska kvinnor .

Som kommentar till artikeln Ojämlikhet i hemmet gör kvinnor sjuka i DN idag den 13 januari 2008 vill jag uppmärksamma detta citat (i rött understryk) från mitt inlägg i DN-debatt 20/10 2000
Det var alltså en tes som - när jag lanserade första gång redan 2000 i ett DN debatt inlägg - var starkt tillbakavisad av etablissemanget. Se exempelvisst nedanför Mona Sahlins direkt kommentar avseende min tes i Expressen 21/10 2000. Dock Mona Sahlin hade rätt i att fenomenet skulle ses i första hand i sitt samhälleliga sammanhang hon starkt ifrågasatt då den gender relaterade tes avseende arbetsbörda i hemmet som en förklaring till kvinnornas ohälsan. Mona Sahlin kallade resonemangen som ”förelämpande”. Aleksander Perski för sin del gick ut med ett pressmeddelande i vilket han refererade till denna tes i termer typ "en förelämpning mot den framgångsrika svenska kvinnors jämställdhet".

Som sagt, vetenskapen säger annorlunda, nu som en doktorsavhandling av Carin Staland Nyman vid Göteborgs universitet.

Ojämlikheten i arbetsbördan i hemmet var förvisso inte den enda förklaringen som jag framförde i mitt inlägg avseende utbrändhets fenomenet, och som numera kallas utmattningssyndrom. Se http://utmattningssyndrom.webblogg.se/ . Reaktioner till mina formuleringar var våldsama bland stressetablissemangen inklusive makthavarna och därmed även bland en del journalister - som prioriterade annat i stället för faktagranskning. Emellertid har dessa ursprungliga teser, den ena efter den andra, fått med tiden en kategorisk empirisk bekräftelse.

Tryck på bilden för större text