Sunday, March 25, 2007

Christopher Ringskog Ferrada-Noli


NEW update!! You may wish to visit CrRFN, a site and pictorial on Christopher Ringskog Ferrada-Noli linked in LOTTA CONTINUA (link to page on Christopher)


Cristophers kamp för mänskliga rättigheter, två månader före sin tragiska död


Click to enlarge


I dag är tio år sedan livet miste min älskade son Christopher Ringskog Ferrada-Noli. Han lever ändock hos oss i vårt livs varenda puls. Jag önskar i dag att hedra hans minne med publicering av en av de sista bland hans vackra, djupa dikter, ur hans samling "Notturni". Till alla Sveriges behjärtade invandrare!

Reading Babar for my beloved son Christopher Ringskog Ferrada-Noli. I painted this portrait in 1982.
Click on image to enlarge
Christopher when travelling to England.

He perished as a passenger in a car crash accident

in Scotland 25/3 1997. Christopher was 18 years old